Vergunningsaanvraag voor Amsterdam Airport Schiphol

Laatst gecontroleerd op:
26 september 2023
Gepubliceerd op:
12 februari 2021

Royal Schiphol Group N.V. heeft een vergunning aangevraagd voor hun bedrijfsvoering. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunningsaanvraag.  

Schiphol

Informatie over de aanvraag

Royal Schiphol Group N.V. moest een vergunning aanvragen voor hun luchtgebonden en grondgebonden activiteiten. Dit zijn onder andere jaarlijks 500.000 vliegtuigbewegingen van groot vliegverkeer. 

De activiteiten van Royal Schiphol Group N.V. kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden. Daarom is de aanvraag met de Wet natuurbescherming beoordeeld.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen. 

Ondersteunende bijlagen

Om dit besluit duidelijk en uitgebreid te onderbouwen, zijn er veel bijlages beschikbaar gemaakt. Deze hebben we in categorieën opgedeeld.

Kunt u een specifiek document niet vinden? Vraag dat document dan aan via wetnatuurbescherming@minlnv.nl

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven. 

U kon vanaf 16 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 een zienswijze doorgeven op dit ontwerpbesluit.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?