Vergunningsaanvraag voor Vliehors Range

Laatst gecontroleerd op:
28 februari 2022
Gepubliceerd op:
23 april 2021

Het ministerie van Defensie heeft een vergunning aangevraagd op grond van de Wet natuurbescherming. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hierover een ontwerpbesluit bekend gemaakt. Hierop kon u reageren met een zienswijze.

Het ministerie van Defensie vroeg de vergunning aan voor lucht- en grondgebonden activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld militaire (trainings-)vliegactiviteiten. Deze activiteiten van het ministerie van Defensie kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden.

U kon een zienswijze doorgeven van 28 april tot en met 8 juni 2021. We hebben zienswijzen ontvangen. De minister reageerde hierop met een Nota van Antwoord. Dit is een document waarin alle reacties en antwoorden op de zienswijzen staan. De minister heeft de zienswijzen meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit. In de Nota van Antwoord leest u wat er is gewijzigd in vergelijking met het ontwerpbesluit.

Besluit bekijken

In het besluit over de vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier de Nota van Antwoord en alle bijlagen die bij het besluit horen.

Definitief besluit Vliehors Range (pdf)
Nota van Antwoord Vliehors Range en bijlagen (pdf)
Ontwerpbesluit vergunningsaanvraag Vliehors Range (pdf)
Bijlage 1: Antwoordbrief aanvullingsverzoek Vliehors 06-02-2021 (pdf)
Bijlage 2: Ecologische Effectanalyse Militaire Vliegactiviteiten - deel 6 Vliehors (pdf)
Bijlage 3: Memo Systematiek bepalen bestaande rechten en referentiesituatie Vliehors – Leeuwarden (pdf)
Bijlage 4: Stikstofdepositie Vliehors Range – NLR – DNV GL (pdf)
Bijlage 5: Voortoets Militaire vliegactiviteiten in Nederland Fase 2 - Hoofdrapport (pdf)
Bijlage 6: Voortoets Militaire vliegactiviteiten in Nederland Fase 2 - Deelrapport Vliehors range (pdf)
Bijlage 7: Voortoets Bijlage 1 Beschrijving militaire vliegactiviteiten (pdf)
Bijlage 8: Voortoets Bijlage 2 Stroomschema's juridische beoordeling (pdf)
Bijlage 9: Voortoets Bijlage 3 Wet- en regelgeving militaire luchthavens (pdf)
Bijlage 10: Voortoets Bijlage 4 Voortoets militaire vliegactiviteiten vogels (pdf)
Bijlage 11: Voortoets Bijlage 5 Voortoets militaire vliegactiviteiten niet-vogels (pdf)
Bijlage 12: Voortoets Bijlage 6 Gevoeligheid niet-vogels (pdf)
Bijlage 13: Voortoets Bijlage 7 Hoofdtabel fase 2 (pdf)
Bijlage 14: AERIUS Calculator berekening Vliehors Range – duinen Vlieland (pdf)
Bijlage 15: AERIUS Calculator berekening Vliehors Range – effect (pdf)

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?