Vergunningsaanvraag mosselzaad invangen en opkweken Slaak 4 en 6 Oosterschelde

Gepubliceerd op:
15 mei 2024

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning af te geven aan Visserijbedrijf Barbé B.V. voor het invangen en opkweken van mosselzaad in de Oosterschelde. Het project heeft invloed op Natura2000-gebied Oosterschelde. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over het project

Visserijbedrijf Barbé B.V. wil mosselzaad invangen en opkweken op percelen Slaak 4 en 6. Dit doen zij met een mosselzaadinvanginstallatie (MZI). Deze installatie zorgt ervoor dat mosselzaad zich kan hechten aan hangende touwen. Het ingevangen zaad wordt vervolgens op de percelen opgekweekt en geoogst.

De percelen liggen in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De activiteiten van Visserijbedrijf Barbé B.V. kunnen invloed hebben op dit gebied. Wij hebben deze vergunningsaanvraag voor 1 januari 2024 ontvangen. Daarom is deze beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming en niet volgens de Omgevingswet.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Een zienswijze indienen

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door een zienswijze door te geven. Dit kan van 16 mei tot en met 27 juni 2024. Komt uw zienswijze na 27 juni 2024 bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in het definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven op Mijn RVO. Om in te loggen heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen via de post

U kunt een reactie per post sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNVLG / 53069205
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit.

Mondeling uw zienswijze doorgeven

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?