Vergunningsaanvraag seismisch onderzoek mijnbouwblokken N4 en M6

Gepubliceerd op:
16 april 2024

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan een vergunning te geven voor seismisch onderzoek in mijnbouwblokken N4 en M6 in de Noordzee. Het project heeft invloed op meerdere Natura 2000-gebieden. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over het onderzoek

ONE-Dyas wil door seismisch onderzoek de diepe ondergrond bij mijnbouwblokken N4 en M6 in kaart brengen. Gedurende 27 dagen wordt met geluidsgolven de diepe ondergrond onderzocht. De mijnbouwblokken N4 en M6 liggen ten noorden van de Noordzeekustzone, nabij de grens met Duitsland.

De mijnbouwblokken liggen in verschillende Natura 2000-gebieden:

  • Noordzeekustzone
  • Waddenzee
  • Duinen Schiermonnikoog
  • Duinen Ameland
  • Borkum-Riffgrund (Duitsland)
  • Niedersächsisches Wattenmeer (Duitsland)

Het kan dat de werkzaamheden van ONE-Dyas invloed hebben op deze gebieden. Wij hebben deze vergunningsaanvraag voor 1 januari 2024 ontvangen. Daarom is deze beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming en niet volgens de Omgevingswet.

Een zienswijze indienen 

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door een zienswijze door te geven. Dit kan van 16 april tot en met 28 mei 2024. Komt uw zienswijze na 28 mei 2024 bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in haar definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven op Mijn RVO. Om in te loggen heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister.

Deze beslissing wordt onderbouwd met ondersteunende bijlagen

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen via de post

U kunt een reactie per post sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNV / 45221196 
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit.

Mondeling uw zienswijze doorgeven

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?