Vergunningsaanvraag werkzaamheden Frederikkazerne

Gepubliceerd op:
15 mei 2024

De minister voor Natuur en Stikstof heeft een ontwerpbesluit genomen over een vergunning voor diverse werkzaamheden op het terrein van de Frederikkazerne. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over de werkzaamheden

Het Rijksvastgoedbedrijf vraagt namens het ministerie van Defensie een vergunning aan voor verschillende werkzaamheden op het terrein van de Frederikkazerne. Verschillende gebouwen worden gesloopt of opgeknapt. Ook wordt er nieuwbouw gebouwd.

De werkzaamheden kunnen invloed hebben op Natura 2000-gebieden Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal. De minister voor Natuur en Stikstof wijst de vergunningsaanvraag af omdat er geen vergunning nodig is. Significant negatieve effecten op de Natura2000-gebieden zijn uitgesloten.

Wij hebben deze vergunningsaanvraag voor 1 januari 2024 ontvangen. Daarom is deze beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming en niet volgens de Omgevingswet.

Een zienswijze indienen 

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door een zienswijze door te geven. Dit kan van 16 mei tot en met 27 juni 2024. Komt uw zienswijze na 27 juni 2024 bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in haar definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven op Mijn RVO. Om in te loggen heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen via de post

U kunt een reactie per post sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNV-NV / 52576370
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit.

Mondeling uw zienswijze doorgeven

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?