Vergunningsaanvraag wijzigingen locaties mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s)

Gepubliceerd op:
28 juni 2024

De minister voor Natuur en Stikstof is van plan de vergunningen van diverse locaties voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) te wijzigen. De activiteiten kunnen invloed hebben op meerdere Natura 2000-gebieden. U kunt reageren op de plannen van de minister door een zienswijze in te dienen.

Informatie over de wijziging

De producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur vraagt namens 18 vergunningshouders een wijziging aan van de locaties waarop zij hun activiteiten uitoefenen. De locaties van de kavels worden gewijzigd. Deze wijziging is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het huidige Schelpdierbeleid. Dit programma loopt van 2021 tot 2026 en richt zich op een verdere verduurzaming van de mosselsector.

De activiteiten die de vergunninghouders op hun kavels uitvoeren, kunnen invloed hebben op de Natura 2000-gebieden Waddenzee en Oosterschelde. Wij hebben deze wijzigingsaanvraag ontvangen voor 1 januari 2024. Daarom is deze beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming en niet volgens de Omgevingswet.

Ontwerpbesluit bekijken

In het ontwerpbesluit leest u alles over de beslissing van de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.  

Een zienswijze indienen 

Wilt u reageren op het ontwerpbesluit van de minister? Dit doet u door een zienswijze door te geven. Dit kan van 29 juni tot en met 10 augustus 2024. Komt uw zienswijze na 10 augustus 2024 bij ons binnen? Dan kan de minister deze helaas niet meenemen in haar definitieve besluit.

U kunt uw zienswijze doorgeven op Mijn RVO. Om in te loggen heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning met niveau 2+ (als organisatie) nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst DigiD of eHerkenning aan.

Waarover kunt u een zienswijze doorgeven?

U kunt alleen een zienswijze doorgeven als het over de natuur gaat. In het besluit wordt alleen beoordeeld wat de invloed van het project op de natuur is. U kunt dus geen zienswijze doorgeven over bijvoorbeeld geluidsoverlast die u ervaart door een project.

Andere manieren van doorgeven

Wilt u uw zienswijze liever op een andere manier doorgeven? Dat kan met een brief of mondeling.

Zienswijze indienen via de post

U kunt een reactie per post sturen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning & Handhaving
Kenmerk: DGNVLG / 52745137
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Zorg ervoor dat uw gegevens compleet zijn. Noem de datum, uw naam en adres in de brief en onderteken uw zienswijze. Vertel om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er wel of niet mee eens bent. Geeft u de zienswijze als gemachtigde door? Stuur dan ook een ondertekend bewijs van de machtiging mee. Zijn uw gegevens niet compleet? Dan kan de minister voor Natuur en Stikstof uw zienswijze niet meenemen in het definitieve besluit.

Mondeling uw zienswijze doorgeven

Wilt u uw zienswijze mondeling doorgeven? Maak dan een afspraak via ons afsprakenformulier. Een medewerker belt u binnen 5 werkdagen terug om een afspraak te maken. U kunt ook bellen naar RVO via 088 042 42 42 voor een afspraak. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4.

Meer weten over het indienen van een zienswijze?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Kijk voor meer informatie op Reageren op projecten met invloed op natuur.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?