Definitief besluit vergunning wolhandkrabvisserij Visscher

Laatst gecontroleerd op:
6 december 2023
Gepubliceerd op:
11 oktober 2023

Visscher Visserij Urk B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor wolhandkrabvisserij in het IJsselmeer. Hierover zijn geen zienswijzen binnen gekomen bij ons. De minister voor Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over de vergunning.

Meer informatie over wolhandkrabvisserij

Visscher Visserij Urk B.V. wil regelmatig vissen op de Chinese wolhandkrab. Dit is een invasieve exoot. Dat is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. En dat schadelijk is voor de natuur. Het bedrijf vist op de Chinese wolhandkrab buiten de migratieperiode van deze soort. Dit helpt om de aanwezigheid van deze invasieve exoot te controleren.

Natura 2000-gebied IJsselmeer
Het vissen gebeurt in de spuikommen van het Kornwerderzand en Den Oever in het IJsselmeer, buiten de gesloten gebieden. Dit ligt in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. De aanvraag is daarom beoordeeld volgens de Wet natuurbescherming.

Definitief besluit bekijken

In het definitieve besluit leest u alles over de van beslissing de minister. Die beslissing wordt onderbouwd met bijlagen.

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u hier binnen 6 weken tegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze hebt doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt u ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Op Reageren op projecten met invloed op natuur leest u meer over de vervolgprocedure en over de regels rondom de beroepsprocedure.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bent u tevreden over deze pagina?