Regelingen bij Invest International

Gepubliceerd op:
8 maart 2023

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt nauw samen met de organisatie Invest International. In Nederland gevestigde ondernemers kunnen bij Invest International terecht voor de financiering van hun internationale plannen om bij te dragen aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Uw oriëntatie start bij RVO.

RVO

Heeft u vragen over internationaal ondernemen en financieringsmogelijkheden? Wilt een quickscan indienen voor DGGF, DTIF, D2B of Drive? Of heeft u interesse in workshops?

Dan kunt u terecht bij:

Invest International

Bent u op zoek naar financiering om in het buitenland te ondernemen? Wilt u zakendoen in een opkomende markt of een ontwikkelingsland?

Vul de checklist in op de site van Invest International om te zien waarvoor u in aanmerking komt.

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact op met mkbfinanciering@rvo.nl.

Contact

Heeft u vragen over internationaal ondernemen, financieringsmogelijkheden of quickscans? Dan kunt u contact opnemen via:

E: mkbfinanciering@rvo.nl
T: 088 - 0428600 (maandag t/m vrijdag, 08:30 - 17:00 uur)
T: +31(0)88 - 0428600 (vanuit het buitenland)

Subsidie- en financieringswijzer

Komt u niet in aanmerking voor een van de regelingen bij Invest International? Of past een andere regeling beter bij uw onderneming?

Sinds 1 oktober 2022 vallen de regelingen DGGF, DTIF, D2B en DRIVE onder Invest International. Om voor deze regelingen subsidie aan te vragen, moet u vooraf eerst een quickscan invullen. Heeft u deze voltooid bij RVO en heeft u een positieve uitslag gekregen? Dan zal Invest International u verder begeleiden bij uw subsidieaanvraag.

Wilt u ondernemen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt:

 • Leningen
 • Garanties
 • Exportfinanciering

DTIF bestaat uit 3 onderdelen: Investeren, Importeren en Exporteren. Zet zo een stap verder met uw internationale ambities.

Wilt u zakendoen in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? De overheid ondersteunt via het Dutch Good Growth Fund (DGGF) met:

 • Leningen
 • Participaties
 • Garanties
 • Exportkredietverzekeringen
 • Exportfinancieringen met terugbetaalverplichting

Werkt u mee aan de voorbereiding van een infrastructuurproject in een opkomende markt? En doet u dat via een haalbaarheidsstudie, milieueffectrapportage of een conceptueel ontwerp? Develop2Build kan u helpen met:

 • Schenkingen
 • Technische ondersteuning
 • Capaciteitsopbouw

Wilt u als ondernemer uw steentje bijdragen aan de publieke infrastructuur in een ontwikkelingsland? U kunt hier subsidie of garantie voor krijgen uit het DRIVE-programma. Dit kan als u hulp biedt voor:

 • Voedselzekerheid
 • Water
 • Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
 • Klimaat

Meer weten?

Bekijk de website van Invest International.

Of neem contact op. 

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?