Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof

Gepubliceerd op:
14 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2022

Hoe gaat u veilig om met waterstof in uw project? Het antwoord vindt u in de zogenaamde richtsnoeren voor waterstofveiligheid. Deze richtlijnen geven u duiding en kaders in situaties waarin er nu nog geen wet- en regelgeving is. Zodat uw waterstofproject nu al kan starten.

Richtlijnen voor veiligheid

De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat waterstofprojecten nu al plaatsvinden. En dat dit veilig kan in situaties waarin hier nog geen wet- en regelgeving voor is. Dit zijn bijvoorbeeld projecten van regionale netbeheerders met waterstof in de gebouwde omgeving.

De richtsnoeren zijn het veiligheidskader voor 4 van dat soort projecten. 2 daarvan vallen onder de Green Deal H2-wijken. Het 'Generiek richtsnoer Waterstofveiligheid' geeft aanknopingspunten over hoe u veilig omgaat met waterstof. Specifiek voor de 4 projecten is er ook het 'Aanvullend veiligheidsrichtsnoer'. Dit richtsnoer geeft invulling aan de gemaakte afspraken binnen de Green Deal H2-Wijken over het borgen van de veiligheid.

Voor deze projecten heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedoogbeleid gemaakt. De richtsnoeren zijn dan ook een tijdelijk beleidskader voor veiligheid. Daarmee zijn ze ook het kader voor het toezicht bij deze projecten.

Achtergrond

Om veilig om te gaan met waterstof, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze richtsnoeren gemaakt. Dit is in overleg met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedaan.

Een interdepartementale werkgroep heeft de richtsnoeren gemaakt. Deze werkgroep werkt voor de Directie Energiemarkt van EZK. Wij ondersteunen de projecten in de Green Deal H2-Wijken en de interdepartementale werkgroep. Heeft u vragen of opmerkingen over deze richtsnoeren? Neem dan contact op.

Bekijk de richtsnoeren

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?