Bijlagen bij aanvraag subsidie innovatiemodule

Gepubliceerd op:
3 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 december 2021

U bent van plan de subsidie Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen aan te vragen. Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee, bijvoorbeeld een projectplan.

Projectplan

U maakt een projectplan in een format die wij voor u maken. Deze vindt u op mijn.rvo.nl onder Bijlagen bij uw aanvraag. Per diercategorie is er een projectplan. Let hierop als u het format invult.

In het plan schrijft u waarom en met wie u het innovatieproject uitvoert. Daarnaast beschrijft u de maatregelen en activiteiten die u uitvoert om uw doel te halen.

Begroting

U maakt een begroting in een format die wij voor u maken. Deze vindt u op mijn.rvo.nl onder Bijlagen bij uw aanvraag.

In de begroting neemt u alle verwachte kosten per deelnemer op. Dit doet u voor elke fase. U geeft ook aan hoe lang elke fase duurt en hoe u het project financiert. Voor de onderbouwing van de kosten die u verwacht te maken en de financiering stuurt u bijlagen mee, zoals offertes of een leningsovereenkomst.

Instructiefilm begroting

Bekijk deze instructiefilm voor een korte uitleg van het begrotingsplan.

Machtiging samenwerkingsverband

Voor deze subsidie werkt u samen met tenminste één onderzoeksorganisatie. En u vraagt samen de subsidie aan. U moet als veehouder ook de eindgebruiker zijn van de innovatie. Daarnaast mag u met meer ondernemingen samenwerken. U mag ze ook inhuren.

Iedere deelnemer in uw samenwerking vult een eigen machtiging in en ondertekent deze. Dit doet u met het formulier Aanmelding deelnemer en en machtiging penvoerder. De penvoerder stuurt de ondertekende machtigingen mee met de subsidieaanvraag.

Samenwerkingsovereenkomst

Voordat u start met de activiteiten voor het project, hebben wij een getekende samenwerkingsovereenkomst nodig. Hierin staan in ieder geval de afspraken over:

  • de bijdragen in kosten van iedere deelnemer;
  • het delen in de risico’s en uitkomsten;
  • de verspreiding van de resultaten;
  • de toegang tot en de regels voor de toewijzing van intellectuele eigendomsrechten.

Een voorbeeld van de samenwerkingsovereenkomst vindt u op onze pagina Samenwerking en kennisoverdracht. Is deze overeenkomst nog niet klaar als u de subsidie aanvraagt? Vergeet deze dan niet voor de start van uw project naar ons toe te sturen.

Toestemming of vergunning

Begint u met het uitvoeren van uw innovatieproject en is daarvoor een vergunning nodig? Zorg dan dat u alle verplichte vergunningen en ontheffingen op milieugebied heeft. Stuur de vergunningen en ontheffingen mee met uw aanvraag.

Heeft u de vergunning of ontheffing wel aangevraagd, maar nog niet ontvangen? Stuur dan een kopie van de vergunning- of ontheffingsaanvraag mee. Met uw vaststellingsaanvraag moet u de vergunning of ontheffing wel meesturen.

Beslissingen van andere subsidies

Soms maakt een project gebruik van meer subsidiebronnen. Dit wordt ook wel cumulatie of samenloop genoemd. Heeft u een andere subsidie voor dit project ontvangen of aangevraagd? Stuur dan de beslissing op die aanvraag mee met de aanvraag van deze subsidie. Heeft u deze beslissing nog niet? Stuur dan een kopie van het aanvraagformulier mee.

Vragen over deze subsidie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?