Innovatieve veehouderij

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2024

We zien steeds vaker vernieuwende (innovatieve) stalsystemen op de markt. Met deze systemen is er minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur in de veehouderij. Wilt u ook zo’n systeem gebruiken? U kunt een bestaand type stalsysteem gebruiken. Of u werkt samen met een producent om een nieuw systeem op de markt te brengen.

U kunt misschien ook subsidie, investeringsaftrek of rentekorting op uw lening aanvragen.

Investeringsaftrek voor innovatie stalsystemen

Investeert u in een duurzame en milieuvriendelijke stal? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Subsidie innovatie en verduurzaming stallen

De regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) helpt mee aan het verlagen van emissies in de veehouderij. Deze regeling bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule.

Met subsidie uit de innovatiemodule van de Sbv kunt u nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen. Wilt u een bewezen innovatie installeren in uw veestal? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen uit de investeringsmodule van de Sbv.

Lees meer op Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen.

Subsidie dierlijke producten met minder uitstoot

Ontwikkelt u dierlijke producten met minder uitstoot? En zorgen die ook voor aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop of herstel van biodiversiteit? U kunt misschien subsidie krijgen door de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Rentekorting met groenverklaring

Gaat u een melkveestal bouwen die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)? Vraag dan een groenverklaring aan. U kunt dan rentekorting op de lening krijgen. Lees meer op Regeling groenprojecten.

Innovatieve stalsystemen gebruiken

Bestaande innovatieve stalsystemen staan op bijlage V en VI van de Omgevingsregeling. Wilt u dat een nieuw stalsysteem in een van deze bijlagen komt? Hiervoor werkt een producent samen met veehouders en een meetorganisatie. U kunt bij ons terecht voor advies. Lees meer op Innovatieve stalsystemen gebruiken.

Meer weten?

Investeert u als veehouder in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u misschien beter gebruik maken van de EIA, in plaats van de MIA/Vamil. Lees meer hierover Energie besparen en opwekken als agrarisch ondernemer. Meer over het mestbeleid leest u op Wegwijs in het mestbeleid. Meer over internationale meetprotocollen leest u op de website van VERA.

Bekijk alle subsidies over Duurzaam en circulair ondernemen in onze Subsidie en financieringswijzer.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?