Innovatieve veehouderij

Gepubliceerd op:
22 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
16 maart 2021

We zien steeds vaker innovatieve stalsystemen op de markt. Met deze systemen is er minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur in de veehouderij. Wilt u ook zo’n systeem gebruiken? U kunt een erkend systeem gebruiken. Of u ontwikkelt een nieuw systeem, meet uw uitstoot en vraagt erkenning aan.

U kunt misschien ook subsidie, investeringsaftrek of rentekorting op uw lening aanvragen.

Investeringsaftrek voor innovatie stalsystemen

Investeert u in een duurzame en milieuvriendelijke stal? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Subsidie innovatie en verduurzaming stallen

De regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) helpt mee aan het verlagen van emissies in de veehouderij. Deze regeling bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule.

Met subsidie uit de innovatiemodule van de Sbv kunt u nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen. Wilt u een bewezen innovatie installeren in uw veestal? Kijk dan of u subsidie kunt krijgen uit de investeringsmodule van de Sbv.

Lees meer op Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen en Investeren in bewezen innovaties voor stallen.

Subsidie dierlijke producten met minder uitstoot

Ontwikkelt u dierlijke producten met minder uitstoot? En zorgen die ook voor aan een betere diergezondheid, milieukwaliteit, veevoer-mestkringloop of herstel van biodiversiteit? U kunt misschien subsidie krijgen door de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Rentekorting met groenverklaring

Gaat u een melkveestal bouwen die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)? Vraag dan een groenverklaring aan. U kunt dan rentekorting op de lening krijgen. Lees meer op Regeling groenprojecten.

Vastleggen emissiefactor en erkenning innovatie

Hier leest u alle informatie over innovatieve stalsystemen. U leest welke regels er zijn voor erkende systemen. Of hoe u erkenning kunt aanvragen voor stalsystemen waarvan de uitstoot nog niet is bemeten.

Meer weten?

Investeert u als veehouder in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dan kunt u misschien beter gebruik maken van de EIA, in plaats van de MIA/Vamil. Lees meer hierover Duurzaam met energie. Meer over het mestbeleid leest u op Wegwijs in het mestbeleid. Meer over internationale meetprotocollen leest u op de website van VERA.

Bekijk alle subsidies over Duurzaam en circulair ondernemen in onze Subsidie en financieringswijzer.

Vragen over innovatieve veehouderijen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?