Toestemming vissen met sleepnetten

Laatst gecontroleerd op:
6 augustus 2021
Gepubliceerd op:
9 juni 2021

Wilt u met sleepnetten vissen in de Waddenzee, Oosterschelde of Voordelta? Dan heeft u een schriftelijke toestemming van ons nodig. Wilt u uw toestemming reserveren of overdragen? Kijk dan goed of dit mag in het water waar u vist.

U mag uw toestemming voor sleepnetvisserij pas gebruiken als uw vissersvaartuig is ingeschreven.

Schriftelijke toestemming Oosterschelde en Waddenzee

Heeft u geen ingeschreven vaartuig? Dan mag u uw schriftelijke toestemming reserveren.

Voor de Oosterschelde schrijft u uw vaartuig binnen 5 jaar in. Voor de Waddenzee doet u dit binnen één jaar. Zorg dat u binnen deze tijd uw vissersvaartuig inschrijft. Dan voorkomt u dat uw schriftelijke toestemming vervalt.

We geven geen nieuwe toestemmingen meer uit voor de Oosterschelde en de Waddenzee. U mag deze ook niet overdragen.

Schriftelijke toestemming Voordelta

U kunt een schriftelijke toestemming aanvragen voor de Voordelta. Hier zijn voorwaarden voor. Wilt u weten waar u aan moet voldoen als u een toestemming aanvraagt? Stuur een e-mail naar vr@rvo.nl voor meer informatie.

U mag de toestemming niet overdragen. Neemt u een vissersvaartuig over dat de toestemming Voordelta al heeft? Dan vraagt u de toestemming opnieuw aan.

U kunt uw schriftelijke toestemming voor de Voordelta niet reserveren.

Vissen met sleepnetten op de Eems-Dollard

Vist u met sleepnetten op de Eems-Dollard? Dan heeft u een schriftelijke toestemming nodig voor de Waddenzee. U heeft ook een toestemmingsbewijs nodig om te vissen op de Eems-Dollard. U leest hierover meer op Toestemming vissen op de Eems-Dollard.

Vragen over vissen met sleepnetten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?