Afscheid van het lineaire model

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020

Veel onderzoekers gaan nog uit van een lineair innovatiemodel. Fasen volgen elkaar netjes op: fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek, prototype, opschaling, marktintroductie en diffusie. Maar een andere kijk op innovatieprocessen werkt beter.

De slogan van de wereldtentoonstelling in 1933 verwoordt de lineaire visie uitstekend: 'Science finds, industry applies and man conforms' (Hekkert, 2010). Net als de slogan, behoort het lineaire model tot de verleden tijd.

Een andere kijk op het innovatieproces

Tot de jaren vijftig was het uitgangspunt dat investeringen in onderzoek vanzelf leiden tot een toename van innovaties. Deze strategie heet 'technology push'. Het wetenschappelijke domein is het startpunt van alle innovaties. Ford verwoordde dit geloof als volgt: 'Als ik geluisterd had naar mijn klanten, had ik een sneller paard uitgevonden.' Met andere woorden: luisteren naar de vraag resulteert niet in baanbrekende innovaties, maar leidt tot verbeteringen van de huidige technologie. In de decennia die volgden, legden onderzoekers de nadruk juist op de marktbehoefte. 'Demand pull' en de combinatie van 'push and pull' waren de nieuwe toverwoorden tot de jaren tachtig.

Zowel de benadering 'technology push' als 'demand pull' gaan uit van het verouderde lineaire model. Met een onderzoek naar de vraag 'wat wil de markt?', zet een projectleider weliswaar eerste stap om Gamma te betrekken, er is echter meer nodig. Namelijk: een andere kijk op het innovatieproces.

Vragen over sociale innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?