Sociale innovatie en maatschappelijke inbedding

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2020
Gepubliceerd op:
25 september 2017

Sociale innovatie en maatschappelijke inbedding voor nieuwe energietechnologie. Bedrijven, wetenschappers en de overheid werken samen aan energie-innovaties in de Topsector Energie. Maar zullen consumenten en ondernemers de nieuwe technologieën accepteren? Zijn de innovatieve oplossingen wel betaalbaar en veilig?

RVO biedt kennis over sociale innovatie en maatschappelijke inbedding van energietechnologie. Wat zeggen innovatiewetenschappers over succesvol innoveren? Waarom is gammaonderzoek belangrijk? En hoe kun je succesvol multidisciplinair werken?

Falende energie-innovaties

Met alleen technologische kennis komen energie-innovaties niet van de grond. Succesvolle innovators passen juist ook andere kennisgebieden toe.

Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, en Robbert Dijkgraaf, oud-president, lichten toe waarom gammawetenschappen en sociale innovatie keihard nodig zijn om het energieprobleem op te lossen. Lees meer op Voorkom falende energie-innovaties

Innovatiewetenschap

Wat zeggen innovatiewetenschappers over succesvol innoveren? Voorheen zagen specialisten innovatie als een gefaseerd proces, stapsgewijs lopend van fundamenteel onderzoek naar marktintroductie. Recente inzichten stellen dat innoveren een collectief proces is, dat niet lineair verloopt. Maak gebruik van kennis en ervaring van innovatiewetenschappers. Zo kunt u het innovatieproces beter organiseren en investeren in zwakke plekken.

Multidisciplinaire aanpak

Welke belemmeringen zijn er om gammakennis in te passen in energieonderzoek? Gesprekken met onderzoekers en evaluaties wijzen obstakels aan. Samenwerking tussen disciplines blijkt lastig. Gelukkig is er hoop. Er zijn successen geboekt in de praktijk. En lessen uit het verleden geven richting aan nieuwe initiatieven.

In de praktijk

RVO ondersteunde ruim duizend projecten gericht op energie-innovatie. De resultaten en lessen die zijn geleerd, kunnen bedrijven en onderzoekers inspireren. Welke sociale, juridische en organisatorische drempels kwamen de innovators tegen? En hoe zijn deze overwonnen? Welke adviezen geven ze aan collega-innovators? De publicatie ‘Innovators aan het woord’ belicht de lessen uit baanbrekende energie-innovatieprojecten.

Publicaties

Meer over sociale innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?