Systeemmodel omarmd

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020

Historische analyses tonen aan: innoveren is een collectief proces.

Het verloopt niet lineair maar chaotisch met vele terugkoppelingen.

Collectief proces, grillig verloop: innovatiesysteemmodel

De benadering van innovaties als systeem is de opvolger van het lineaire model. Niet de fasen van innovaties staan centraal, maar de omgeving, de processen tussen de partijen in het innovatiesysteem (actoren) en de regels van het spel (instituties) in het innovatiesysteem.

De actoren rond een bepaalde technologie beïnvloeden gezamenlijk, in wisselwerking, het innovatieproces. De instituties zijn daarbij van belang. Ook deze zijn niet constant, maar veranderen. Hierdoor ontstaat een grillige en moeilijk voorspelbare dynamiek.

Houd rekening met sociale factoren

Houd rekening met de kenmerken van een innovatiesysteem en het innovatieproces rond een technologie, dit vergroot de kans op succes. Dat is een centrale boodschap in de Innovatie Agenda Energie. Vanuit dit perspectief belichten we het belang van niet-technische kennis en methoden voor energieonderzoek.

Vragen over sociale innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?