Betrek gamma vroeg

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
20 juli 2020

Door belemmeringen is het moeilijk om gammakennis zinvol te integreren in energieonderzoek. In het slechtste geval is het gammaonderzoek een geïsoleerd onderdeel (er aan vast geplakt). In het beste geval formuleren de onderzoekers gezamenlijk de probleemstelling (integraal onderdeel).

Hoe zetten onderzoekers de grootst mogelijke kleine stap?

Experts geven adviezen

  • Betrek gammakennis in een vroeg stadium.
  • Neem de tijd, 'there's no quick fix'.
  • Niet te breed.
  • Stel de juiste gammavragen.
  • Zoek de juiste gammawetenschapper of consultant.
  • Arrangeer ontmoetingen.

Betrek gammakennis in een vroeg stadium

Forceren leidt tot 'end-of-pipe-gamma-onderzoek': neem een technische onderzoeksopzet, voeg er een gammacomponent aan toe (gebruikersonderzoek, stakeholderanalyse) en sla er aan het eind een nietje doorheen en violà: het bètagamma-eindrapport. Zo wordt gammaonderzoek er dus bij de haren bijgesleept.


Frans Berkhout, Professor of Innovation and Sustainability (IVM), benadrukt het belang om gammaexpertise vroeg erbij te betrekken: Het is belangrijk dat energieonderzoekers de gammawetenschapper er niet als laatste bij halen in het onderzoek, bijvoorbeeld om even een kosten-batenanalyse te doen. Zorg er juist voor dat de gammawetenschapper betrokken is bij de formulering van de vraag, dus aan het begin van het project. Dat maakt de verbinding met innovatieprocessen duidelijker. De gammaexperts stellen juist de cruciale economische, institutionele en juridische vragen.

Klein beginnen en doorontwikkelen

Wat betekent dit voor gecombineerd bèta- en gammaonderzoek? Voor een goede integratie moeten bèta- en gammaonderzoekers in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk het probleem verkennen. Het moet duidelijk zijn dat een bètaperspectief alleen niet de oplossing biedt; de probleemstelling moet de onderzoekers van beide werelden interesseren. Een gezamenlijke probleemstelling kan te hoog gegrepen zijn. Mocht dat zo zijn, dan is het advies om gammaonderzoek er niet 'aan vast te plakken' omdat het verplicht is; geef het dan een functionele plek in het onderzoek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt dit door voorbeelden, tips en advies te geven.

Vragen over sociale innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?