Arrangeer ontmoetingen

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
22 juli 2020

Het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen bèta- en gammaonderzoekers is een sociaal proces. Betrokkenen moeten elkaar leren kennen, elkaars taal en visie begrijpen en moeten elkaar vertrouwen. Gezien de kloof tussen de bèta- en gammawereld, vergt dit ontmoetingen.

'Dating' met gamma-experts helpt

Bijeenkomsten zijn geschikt om bèta- en gammaonderzoekers te koppelen. Technisch georiënteerde energieonderzoekers kunnen zo de mogelijkheden van samenwerking met gamma-experts verkennen. Goed voorbeeld is de werkwijze van het NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. NWO stimuleerde via een meertrapsraket onderzoekers om gezamenlijk multidisciplinaire probleemstellingen te formuleren en onderzoeksvoorstellen op te stellen.

Iteratief proces

Onderzoekers discussieerden in thematische groepen over mogelijke onderzoeksvragen. Vervolgens kregen zij een 'prepatory grand' om een multidisciplinair concept voorstel op te stellen. Dit presenteerden de onderzoekers en scherpten het op grond van feedback aan. In een iteratief proces intensiveert zo de samenwerking stapsgewijs. Bouwend op lessen uit het verleden, zijn zo valkuilen vermeden.

De bal ligt bij u

Regelingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben andere spelregels. Het initiatief om gamma-experts te betrekken, ligt meestal bij de technische onderzoekers die het voorstel indienen. Ga dus op zoek naar de juiste gammaexpert. Samenwerking in een zo vroeg mogelijk stadium is hiervoor van belang. Ook gammawetenschappers raken pas getriggerd als zij het probleem interessant vinden. Zij zullen gammavragen anders definiëren, dan de bètawetenschappers die indienen.

Frans Berkhout, Professor of Innovation and Sustainability (IVM) adviseert 'Out-of-the-box-Sandpit-meetings': 'Laat groepen bèta- en gammaonderzoekers gezamenlijk werken aan concrete onderzoeksvragen, gefaciliteerd door een bèta-gamma-expert. Dat is een training in gammaperspectief voor technische onderzoekers. En het brengt relevante gammavragen boven tafel.'

RVO faciliteert

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan steunen door partijen bij elkaar te brengen. Zoekt u een gammawetenschapper of een innovatiewetenschapper voor uw onderzoek? Bekijk de lijst met onderzoeksinstellingen of vraag het aan Marco Kolkman, aanjager gammaonderzoek, via tel. 088 042 42 42 of e-mail gammaonderzoek@RVO.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?