Projectsamenvattingen MVI

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
13 juli 2020

Het programma Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) financiert en stimuleert onderzoek waarin bij het ontwerpen van nieuwe technologie direct gekeken wordt naar de ethische en maatschappelijke aspecten.

In het programma MVI werken onderzoekers van verschillende wetenschapsgebieden met elkaar samen, bijvoorbeeld ethici, gedragswetenschappers, economen en psychologen. NWO beheert het programma. Er lopen 5 projecten binnen de topsector Energie.

(Hoe) willen we schaliegas?

Dr. A. (Aad) Correljé, TU Delft
Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit kleisteen. Er zijn voor- en tegenstanders van deze nieuwe vorm van gaswinning. Dit onderzoek kijkt naar de aard van die meningsverschillen. En hoe nieuwe technologieën, organisaties, informatie, inspraak en regelgeving oplossingen kunnen bieden.

Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden

Prof. dr. M.J. (Jeroen) Van den Hoven, TU Delft
Om smart grids ('slimme elektriciteitsnetten') te realiseren zijn standaarden noodzakelijk. Deze worden ontwikkeld binnen constant veranderende netwerken van organisaties. Zij concurreren om de positie van dominante standaard. De onderzoekers analyseren hoe ethische en sociale wensen van gebruikers kunnen worden gewaarborgd op dit strijdtoneel.

Maatschappelijke acceptatie van windmolens op zee

Prof. dr. R.W. (Rolf) Künneke, TU Delft
Schone energie is aantrekkelijk, zolang men er zelf geen last van heeft. Ook bij het ontwikkelen van offshore wind energiesystemen is maatschappelijke acceptatie vaak een issue. Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een methode om maatschappelijk draagvlak onderdeel te maken van het ontwerp van deze energiesystemen. Daarmee kan worden voorkomen dat nieuwe systemen om schone energie te genereren in een later stadium op maatschappelijke bezwaren stuiten.

Moreel verantwoorde beïnvloeding door technologie

Dr. A. (Andreas) Spahn, TU Eindhoven
Technologie kan mensen beïnvloeden: een display met energieverbruiksinformatie kan leiden tot minder verbruik. Moet die technologie daarbij melden wat het doel is? Dit onderzoek bestudeert de effectiviteit van moreel-verantwoorde beïnvloedende technologie, die zo min mogelijk misleidend of manipulatief is.

'Groen' produceren als maatschappelijke uitdaging

Prof. dr. P. Osseweijer, TU Delft
Het is om verschillende redenen wenselijk om te komen tot een duurzame productie van bijvoorbeeld voedsel en energie. Maar het ontwikkelen van duurzame productiesystemen is niet alleen een techno-wetenschappelijke uitdaging; innovaties moeten ook op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. In dit onderzoek wordt een methode ontwikkeld om te komen tot duurzame productiesystemen met oog voor maatschappelijke waarden.

Meer weten?

programma MVI

Vragen over sociale innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?