Projectsamenvattingen STEM

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2020

Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM) is een sociaal innovatieprogramma binnen de Topsector Energie.

Hierin werken bedrijven en wetenschappers met elkaar aan niet-technologische innovatie uitdagingen. Kennisinstellingen werken aan de volgende projecten met subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:

Energie besparen als anderen de rekening betalen (TESA113012)

Wageningen Universiteit, departement Maatschappijwetenschappen
Partners: Bectro, The Student Hotel
Een veldexperiment naar gedragsaspecten van energiebesparing in studentenwoningen en hotels. Welk effect hebben sociale prikkels op het energiegedrag van studenten en gasten in hotels; een situatie waarbij de energierekening door een andere partij betaald wordt.

My 2030s Energie (TESA113007)

Aanvragers: VU Amsterdam, Athena Instituut
Partners: Technische Universiteit Delft (Biotechnology and Society), Tertium NMN, Alliander, Stichting Natuur en Milieu
Dit onderzoek richt zicht op de vraag hoe burgers een actieve rol kunnen spelen in de energietransitie. Het project focust op het dilemma van succesvolle kleinschalige (bottom-up) initiatieven. Het lukt bij transitieprocessen vaak niet om op te schalen naar systeemniveau. Het project betrekt via bottom-up processen burgers actief door hen om te vormen tot change agents.

De Energietransitie van onderaf (TESA113015)

TNO
Partners: VEC Noord Brabant, Energie-Nederand, Netbeheerder Nederland, Rabobank,
participerende leden van Energie-Nederland: Essent, Eneco, Nuon, GDF Suez

Hoe kunnen duurzame, lokale energie-initiatieven de transitie naar een duurzame Nederlandse energiehuishouding versnellen? Het onderzoek kijkt naar de samenhang tussen de rollen en niveaus van actoren. Toekomstscenario’s bieden concrete handelingsperspectieven en nieuwe vormen van samenwerking voor de stakeholders.

Attitudeonderzoek Energietransitie (TESA113005)

Quintel Intelligence

Partners: ECN, GasTerra

Neemt de slagingskans van energie-innovaties toe door consumenten inzicht te geven in hun persoonlijke behoeftes, attitudes, waarden en leefstijlen en de gevolgen hiervan? De onderzoekers ontwikkelen een meetinstrument dat de relaties in kaart brengt tussen individueel gedrag en hun voorkeuren op het gebied van energietransitie.

De Buurttransformator: Co-creëren met duurzame energie (TESA113016)

TU Eindhoven
Partners: Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven, DuneWorks, Brainport Development NV, IBuildGreen, Novesco, GPX, Ecovat en Endinet (onderdeel van Alliander)

Kan een transformatieve benadering op buurtniveau de bewoners van sociale huurwoningen actief betrekken en zo ook renovatie- en lokale duurzame energievoorziening aantrekkelijk maken? De onderzoekers testen het reeds ontwikkelde instrument ‘Buurttransformator’ Hiermee kunnen corporaties samen met huurders essentiële besluiten gezamenlijk nemen.

Meters maken in de bestaande bouw (TESA113002)

Universiteit Utrecht
Partners: Dutch Heat Pump Association (DHPA), Business Development Holland (BDH)

Welke factoren vertragen de diffusie van warmtepompen in de bestaande bouw? En welke strategische interventies kunnen deze diffusie versnellen? Het project geeft inzicht in de systeemveranderingen die nodig zijn om driehonderdduizend warmtepompen in de woningbouw te realiseren.

Green by choice, green by design (TESA113001)

Stichting TKI-ISPT
Partners: Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Universiteit Tilburg (TiU) en KWA Bedrijfsadviseurs BV (KWA)

Hoe kan sociale innovatie in het inkoop- en ontwikkelproces van procestechnologische apparatuur een energiebesparing van 30-50% realiseren? Het gaat om een nieuwe methodiek van besluitvorming, inkoop en samenwerking over de keten heen. Het project omvat zowel de inkoop als de ontwikkeling van duurzame apparaten en beslaat technische, sociale en bedrijfseconomische aspecten van het inkoopproces.

Vragen over sociale innovatie?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?