Voorkom falende energie-innovaties

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2020

Met alleen technologische kennis komen energie-innovaties niet van de grond.

Succesvolle innovators passen juist ook andere kennisgebieden toe.

  Hoe voorkomt u falende energie-innovaties?

  Energie-innovaties zijn niet altijd succesvol. Het helpt om vooraf antwoord te geven op de volgende vragen:
  • Wat zeggen innovatiewetenschappers over succesvol innoveren?
  • Wat zijn de drempels om multidisciplinair te werken? En wat zijn oplossingen hiervoor?
  • Welke projecten stimuleren de overheid en het bedrijfsleven?

  Techniek en sociaal systeem in interactie

  Veel onderzoekers concentreren zich op het verbeteren van technologie. Maar activiteiten die het innovatiesysteem versterken zijn minstens zo belangrijk. Evenals het betrekken van anderen bij het verbeteren van technologie. Dat vergroot de kans op succes.

  Innovatiewetenschappen bieden inzicht in het verloop van innovatieprocessen en succesfactoren. Doel is het helpen ontwerpen van technologie die aansluit bij de behoeftes van de samenleving. Met expertise van innovatiewetenschappen slaan onderzoekers een brug tussen techniek en mens. Deze site werpt licht op de inzichten.

  Het boek 'De innovatiemotor' en gesprekken met de schrijver, innovatieprofessor Marko Hekkert, zijn belangrijke inspiratiebronnen van deze site. Grote delen van het boek treft u als download aan.

  Hans Clevers

  Citaat Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: "In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II staat dat in 2020 16 procent van de in Nederland geproduceerde energie groen moet zijn. Op dit moment is dat 4 procent, wat betekent dat ons een stevige klus wacht.

  Omdat niet goed te voorspellen is welke groene energiebronnen een doorbraak zullen betekenen, zullen onontkoombaar meerdere alternatieven parallel moeten worden onderzocht. Sommige zullen kansloos blijken, andere hoopgevend.

  De rol van de energiegebruiker bij innovaties, of het nu gaat om een particulier of om een bedrijf, is steeds belangrijker geworden. Vaak is het juist de mate van acceptatie van energie-innovaties die de doorslag geeft voor het succes ervan. Gelukkig is het veelal goed mogelijk te achterhalen welke kansen en welke belemmeringen er zijn voor acceptatie van energie-innovaties. Daarvoor is het wel zaak dat onderzoekers uit de bèta- en gammadisciplines de handen ineen slaan, liefst vanaf het begin.

  Kennis die neerslaat in succesvolle energie-innovaties brengt de door het kabinet gestelde doelen dichterbij. Dat is goed voor de onderzoekers, goed voor de spelers op de energiemarkt én goed voor de samenleving als geheel."

  Robbert Dijkgraaf

  Citaat Robbert Dijkgraaf oud-president KNAW over Gammaonderzoek: "Verduurzaming van energie is niet langer een keuze, het is keiharde noodzaak.

  We putten in rap tempo onze fossiele energiebronnen uit en alternatieven zijn nog slechts mondjesmaat beschikbaar. Het antwoord op dit vraagstuk kan onmogelijk worden gevonden met het huidige niveau van kennis. Wetenschap en technologie mogen onderdeel van de oorzaak van de ecologische crisis zijn geweest, zij zijn zeer zeker ook onderdeel van de oplossing.

  En dat geldt niet exclusief voor de bètawetenschappen en de techniek. Het is de vraag of wij zulke complexe systemen als het klimaat ooit zullen kunnen begrijpen, laat staan controleren. Bij de bestudering van deze vraagstukken en voor het aandragen van oplossingen hebben we dan ook niet alleen de inzet van de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen nodig, maar evenzeer die van de maatschappijwetenschappen en de gedragswetenschappen.

  Een eenvoudige berekening leert dat er geen duurzame oplossing van het energieprobleem denkbaar is die exclusief gebruikmaakt van één enkele bron. Mindering van gebruik levert natuurlijk snelle en duurzame winst op en de ontwikkeling van technische knowhow is onontbeerlijk. Maar cruciaal zijn ook een gedegen inzicht in de economie van de nieuwe systemen en kennis van het gedrag van de gebruikers – die straks ook de opwekkers van energie kunnen zijn. Bij deze multiplechoicevraag moeten dus alle vakjes worden ingekleurd: alfa, gamma, bèta en techniek."

  Vragen over sociale innovatie?

  Neem contact met ons op

  Bent u tevreden over deze pagina?