Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000

Gepubliceerd op:
25 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 februari 2022

Bij het vaststellen van de subsidie is een belangrijk onderdeel de financiële verantwoording. Bij subsidies boven de € 125.000 per individuele deelnemer is een controleverklaring vereist. De controleverklaring maakt een snelle afwikkeling van de aanvraag mogelijk, ook bij hoge subsidiebedragen.

U vindt meer informatie over de controleverklaring in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.

Uw accountant gebruikt als basis voor de verklaring de nieuwste voorbeeldtekst van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Die staat in de Handleiding Regelgeving Accountancy, deel 3, sectie II, hoofdstuk 10.3: 'Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector'. In de verklaring staat dat de accountant het controleprotocol heeft gevolgd dat als bijlage 1.3 bij de regeling is gevoegd.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?