Controleverklaring over projectsubsidie

Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2022
Gepubliceerd op:
25 februari 2022

Wilt u een subsidie van € 125.000 of meer laten vaststellen? Dan voegt u een controleverklaring toe aan uw vaststellingsaanvraag. Deze controleverklaring is verplicht en zorgt voor een snelle afwikkeling van uw vaststellingsaanvraag. Voor deelnemers in een samenwerkingsverband geldt dit grensbedrag per deelnemer. Iedere deelnemer die € 125.000 subsidie of meer wil laten vaststellen, voegt een controleverklaring toe.

Uw accountant stelt de controleverklaring op. Informatie over die verklaring staat in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

Uw accountant gebruikt als basis voor de verklaring de nieuwste voorbeeldtekst van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het gaat om de Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector. De accountant kan de nieuwste versie van de voorbeeldtekst vinden op NBA.nl. In de verklaring zet de accountant dat het controleprotocol is gevolgd van bijlage 1.3 bij de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?