Kosten derden en uitbesteding

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2018
Gepubliceerd op:
30 maart 2011

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gewoonlijk berekend op basis van een begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van uw subsidieproject. Eén van de posten op de begroting is 'kosten derden'.

Onder kosten derden vallen de directe projectkosten, waarvoor u facturen van anderen ontvangt en in uw administratie bewaart. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor uitbesteding van een deel van het project, om kosten van het inlenen van personeel of om kosten van voor het project geleverde materialen of diensten.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?