Kosten materialen

Gepubliceerd op:
30 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2018

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gewoonlijk berekend op basis van een begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van uw subsidieproject. Eén van de posten op de begroting is kosten materialen.

Onder materialen vallen verbruiksgoederen zoals grondstoffen, onderdelen en chemicaliën. Bij het berekenen van de kosten van het verbruik van materialen zijn 2 situaties mogelijk.

Materialen uit voorraad

De kosten van het verbruik van materialen, die niet speciaal voor het project zijn aangeschaft, kunt u opvoeren als u het verbruik registreert. Hierbij moet u uitgaan van historische aanschafprijzen. Als u geen administratie van het verbruik van materialen uit voorraad heeft, dan kunt u de kosten niet rechtstreeks aan het project toerekenen.

Speciaal voor een project aangeschafte materialen

De kosten van materialen die u speciaal voor een project koopt, kunt u bij begroting en bij vaststelling opvoeren onder de post 'kosten derden'. Het gaat namelijk om kosten waarvan de hoogte is aan te tonen op basis van een factuur.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?