Onderzoeksorganisatie

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2018
Gepubliceerd op:
31 maart 2011

Bij subsidieverlening is het vaak van belang om te weten wat voor een type organisatie de aanvrager is. Een belangrijke categorie zijn onderzoeksorganisaties.

Sommige subsidieregelingen zijn alleen bedoeld voor onderzoeksorganisaties. Andere regelingen zijn gericht op samenwerking met onderzoeksorganisaties. Voor onderzoeksorganisaties kunnen hogere subsidiepercentages gelden. Er gelden verschillende spelregels voor kennisoverdracht door onderzoeksorganisaties en door bedrijven.

Wat is een onderzoeksorganisatie?

Het begrip onderzoeksorganisatie is gedefinieerd door de Europese Commissie in de Communautaire Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld universiteiten en onderzoeksinstituten. Een onderzoeksorganisatie kan zowel publiek- als privaat zijn gefinancierd.

Criteria onderzoeksorganisatie

U kunt zelf toetsen of uw organisatie een onderzoeksorganisatie is volgens de Europese definitie. Daarvoor gelden de volgende criteria:

 1. In hoofdzaak als doel kennis opdoen / verspreiden / lesgeven
  Het primaire doel van de entiteit is (technologische) kennis opdoen en verspreiden. De onderzoeksresultaten worden verspreid via onderwijs, publicaties of technologie-overdracht.
 2. Activiteiten bestaan uit fundamenteel / industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling
  De activiteiten van de entiteit richten zich (in hoofdzaak) op het uitvoeren van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling volgens de definities van de Europese Commissie. Zijn de activiteiten gericht op commerciële activiteiten (of activiteiten voorbij het stadium van experimentele ontwikkeling), dan is de entiteit geen onderzoeksorganisatie.
 3. Winst volledig terug
  De winst van de entiteit wordt volledig geïnvesteerd in nieuw onderzoek/ontwikkeling, onderwijs over de behaalde resultaten en/of kennisverspreiding.
 4. Geen preferente toegang
  Ondernemingen (bijvoorbeeld sponsoren van de onderzoeksorganisatie) / aandeelhouders die invloed kunnen uitoefenen op de entiteit, mogen geen structurele preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit, het onderzoeksprogramma of de resultaten van de entiteit hebben. Voor de resultaten kan incidenteel een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld als een onderzoeksorganisatie specifieke onderzoeksresultaten tegen marktconforme tarieven aan de ondernemer/opdrachtgever verkoopt.

Voldoet uw organisatie aan bovenstaande criteria? Dan is uw organisatie een onderzoeksorganisatie. Uw organisatie komt niet meer in aanmerking voor subsidies, specifiek bedoeld voor ondernemers.

Publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie

Een publiek-gefinancierde onderzoeksorganisatie is niet gedefinieerd door de Europese Commissie. Deze term komt regelmatig voor in diverse subsidieregelingen. Het gaat dan om een onderzoeksorganisatie die geheel of gedeeltelijk met publiek (overheids-)geld is gefinancierd. Voor publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties gelden de regels uit Brussel voor (indirecte) staatssteun. Kennis die met (gedeeltelijk) publiek geld wordt opgedaan, moet voor iedereen ter beschikking staan of tegen marktconforme tarieven worden verkocht aan andere partijen. Voor private onderzoeksorganisaties gelden die regels niet.

Onderzoeksorganisatie met commerciële activiteiten

Er zijn organisaties met verschillende activiteiten. Het ene organisatiedeel wil in aanmerking komen als onderzoeksorganisatie voor subsidies en een ander organisatiedeel ontplooit commerciële activiteiten. Dit is alleen mogelijk als een entiteit duidelijk en geheel van elkaar gescheiden onderdelen heeft (waarbij de scheiding tussen commercieel en niet-commercieel 100% is). Het niet-commerciële deel mag worden gezien als een onderzoeksorganisatie en het commerciële deel als een bedrijf.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?