Hersteltermijn onvolledig ingediende subsidieaanvragen

Gepubliceerd op:
25 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
6 mei 2021

Om subsidie te kunnen aanvragen, moet u een aanvraagformulier met bijbehorende bijlagen indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als uw subsidieaanvraag niet volledig is, krijgt u de mogelijkheid de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Dit wordt vaak de hersteltermijn genoemd.

Stellen wij u in de gelegenheid uw aanvraag alsnog volledig in te dienen? Houd er dan rekening mee dat deze tijd beperkt is. Bij de hersteltermijn wordt er onderscheid gemaakt tussen tenderregelingen en regelingen die gebaseerd zijn op volgorde van binnenkomst.

Hersteltermijn bij tenders

Een tenderregeling is een regeling waarvoor een sluitingsdatum geldt. Hierna rangschikken wij (volledige) subsidieaanvragen op beoordelingscriteria. Binnen een tender geldt dat wij na de sluitingsdatum (het moment waarop een aanvraag uiterlijk moet zijn ontvangen) geen aanvullingen of wijzigingen meer accepteren.

Het gaat hierbij om informatie die van groot belang is voor de (inhoudelijke) beoordeling van de aanvraag, zoals het projectplan. Financiële gegevens kunnen bij bepaalde aanvragen ook van belang zijn bij de inhoudelijke beoordeling. Gegevens die niet van invloed zijn op de inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag, zoals een bankrekeningnummer, kunnen wij wel na sluitingsdatum van de tenderregeling opvragen.

Als u toch een onvolledige aanvraag heeft ingediend, leidt dat waarschijnlijk tot een niet-inhoudelijke beoordeling van de aanvraag. U krijgt dan geen subsidie. In de beschikking staat uitgelegd hoe u tegen dit besluit bezwaar kunt maken.

Hersteltermijn bij budgetverdeling op volgorde van binnenkomst

Bij een subsidieregeling met verdeling op volgorde van binnenkomst, is de hersteltermijn minder strikt dan bij tenders. Is een subsidieaanvraag onvolledig, dan krijgt u een redelijke termijn om de aanvraag alsnog aan te vullen. Afhankelijk van de gevraagde informatie (en specifieke eisen van de regeling) varieert de termijn van één tot enkele weken.

Wij nemen uw aanvraag pas in behandeling als deze (inhoudelijk) volledig is. Voor de verdeling van het budget is de volgorde van binnenkomst bepalend conform hoofdstuk 9 Beslissing op de aanvraag van de Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. Volledig ingediende aanvragen hebben hierbij voorrang op niet volledig ingediende subsidieaanvragen. Het is dus belangrijk dat u ontbrekende informatie zo snel mogelijk opstuurt. Wacht u te lang? Dan kan het budget in de tussentijd uitgeput zijn.

Vragen over de hersteltermijn?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?