Penvoerder in een samenwerkingsverband

Laatst gecontroleerd op:
22 september 2021
Gepubliceerd op:
31 maart 2011

Bij diverse subsidieregelingen wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we 'deelnemers'.

In het Kaderbesluit nationale EZK en LNV-subsidies is gekozen om in samenwerkingsverbanden met penvoerders te werken als contactpersoon. Het is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) niet praktisch om met iedere deelnemer apart contact te onderhouden. De penvoerder is niet verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag van de overige deelnemers. In de meeste gevallen worden voorschotten direct aan de deelnemers uitbetaald.

Taken en verantwoordelijkheden penvoerder

  • Contactpersoon voor RVO namens het samenwerkingsverband.
  • Doorgeven van wijzigingen in het projectplan of de begroting, namens alle deelnemers.
  • Alle deelnemers in het samenwerkingsverband goed informeren.

Penvoerder machtigen of wijzigen

Een penvoerder is één van de deelnemers in het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld de projectleider. Elke deelnemer in het samenwerkingsverband moet deze penvoerder machtigen. Daarvoor gebruikt u het formulier Aanmelding deelnemer en machtiging penvoerder. Buitenlandse deelnemers gebruiken het Engelstalige Partner form. Beide staan op mijn.rvo.nl.

Deze formulieren zijn bedoeld voor:

  • deelnemers die namens hun organisatie subsidie willen aanvragen en de penvoerder machtigen om dat te doen;
  • deelnemers die geen subsidie willen aanvragen, maar wel een bijdrage leveren aan het project. Zij geven de penvoerder met het formulier toestemming om hun bijdrage in de aanvraag te betrekken.

Elke deelnemer moet een apart formulier invullen en ondertekenen. De penvoerder stuurt de ondertekende machtiging(en) mee met de subsidieaanvraag.

Krijgt uw project een andere penvoerder? Dan moet u dat doorgeven met het formulier Wijziging penvoerder in samenwerkingsverband.

Vragen over penvoerders?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?