Kosten projectmanagement en kennisverspreiding

Laatst gecontroleerd op:
17 augustus 2018
Gepubliceerd op:
15 augustus 2018

Voert u een onderzoeks- en ontwikkelingsproject uit? En begroot u kosten voor projectmanagement en kennisverspreiding? Houd er dan rekening mee dat de kosten alleen subsidiabel zijn, als deze direct verbonden zijn aan de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten.

Projectmanagement

Voorbeelden van subsidiabele kosten bij projectmanagement zijn:

 • inhoudelijke discussies met medewerkers
 • analyseren van technische risico’s
 • opstellen van inhoudelijke rapportages
 • opstellen van specificaties

Voorbeelden van niet-subsidiabele kosten zijn:

 • escaleren naar een stuurgroep
 • opstellen van een risicomanagementmodel
 • opstellen van rapportages om aan subsidieverplichtingen te voldoen
 • administratieve verantwoording

Kennisverspreiding

Voorbeelden van subsidiabele kosten bij kennisverspreiding zijn:

 • kennisdeling tussen deelnemers in een samenwerkingsverband van het onderzoeks- en ontwikkelingsproject
 • verzamelen van kennis van derden, als deze kennis nodig is voor de uitvoering van de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

Het delen met derden van de opgedane kennis uit het project is niet subsidiabel. Voorbeelden hiervan zijn een presentatie van de projectresultaten op een congres of het maken van een folder of voorlichtingsbrochure.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?