Vaste uurtarief systematiek

Laatst gecontroleerd op:
21 februari 2018
Gepubliceerd op:
25 maart 2011

De hoogte van het subsidiebedrag wordt gewoonlijk berekend op basis van een begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van uw subsidieproject.

De vaste-uurtarief-systematiek is een standaardmethode om de hoogte voor subsidie in aanmerking komende kosten te berekenen.

Wat zijn subsidiabele kosten in deze methode?

  • Een vast uurtarief per gewerkt uur. Het vaste uurtarief is een vergoeding voor de loonkosten/arbeidskosten en de indirecte-, of overheadkosten van uw organisatie, bijvoorbeeld huisvestingskosten, kosten van kantoorapparatuur en kosten van binnenlandse reizen voor werkoverleg. De hoogte van het vaste uurtarief wordt per subsidieregeling vastgesteld.
  • Kosten van apparatuur.
  • Kosten van materialen.
  • Kosten derden.

In de vaste-uurtarief-systematiek moet in uw administratie het aantal gewerkte uren door uw projectmedewerkers en de kosten van apparatuur, materialen en derden (facturen) duidelijk terug te vinden zijn. Een verantwoording over de werkelijke loonkosten van de medewerkers die aan het project werken is niet nodig.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?