Financiële verantwoording einde subsidieproject

Laatst gecontroleerd op:
17 maart 2020
Gepubliceerd op:
31 maart 2011

De financiële verantwoording is een belangrijk onderdeel bij het vaststellen van de subsidie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert of de opgevoerde kosten zijn gemaakt, of deze zijn betaald binnen de looptijd van het project en of de kosten wel subsidiabel zijn.

Conform hoofdstuk 13 Subsidievaststelling van de Kaderwet nationale EZ-subsidies bestaat er het volgende onderscheid.

Subsidies niet hoger dan € 125.000

Wij vragen naar het totaal van de gemaakte kosten voor het vaststellen van de subsidie.

Subsidies hoger dan € 125.000

Wij kunnen in dit geval vragen naar bewijsstukken en/of een controleverklaring. In de meeste gevallen is een controleverklaring vereist. Als u gebruikmaakt van de zogenaamde integrale kostensystematiek moet u hierover ook een directieverklaring, of een rapport van feitelijke bevindingen aanleveren. Lees meer over de integrale kostensystematiek.

Vragen over financiële verantwoording?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?