Subsidiespelregels ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Laatst gecontroleerd op:
13 april 2021
Gepubliceerd op:
12 november 2018

Wij voeren subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries. De algemene subsidiespelregels verschillen per ministerie.

Subsidies die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verstrekt, dienen te passen in haar beleid. Denkt u bijvoorbeeld aan subsidies die gericht zijn op: 

  • bosbouw;
  • dierenwelzijn;
  • landbouw en landbouwonderwijs;
  • natuur;
  • telecommunicatie;
  • visserij;
  • voedselveiligheid.

Welke subsidiespelregels gelden voor het ministerie van LNV?

Voor subsidies die wij in opdracht van het ministerie van LNV uitvoeren, gelden de algemene spelregels uit de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

Specifieke spelregels per subsidie

Een uitgebreid overzicht van onze subsidies vindt u in onze Subsidie- en financieringswijzer. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht met regelingen op maat. Per regeling vindt u de daarvoor geldende subsidiespelregels.

Vragen over subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?