Safety Deals

Laatst gecontroleerd op:
24 oktober 2023
Gepubliceerd op:
24 februari 2020

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid ondersteunt Safety Deals. Dit zijn bovenwettelijke veiligheidsinitiatieven van industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.

Word geladen

Meer informatie?

SVO-regeling

Bent u tevreden over deze pagina?