Energieprestatiecontracten (EPC)

Laatst gecontroleerd op:
16 februari 2024
Gepubliceerd op:
15 november 2017

In een energieprestatiecontract (EPC) maakt u als opdrachtgever afspraken met een uitvoerende partij van energiediensten. De kern van een energieprestatiecontract is dat u daarin een afspraak maakt over de te behalen energiebesparing. De uitvoerende partij geeft u hierover garanties.

Uit de markt blijkt dat de duur van de EPC’s verschilt van 3 tot en met 20 jaar. De financiering van de maatregelen regelt u als opdrachtgever of u laat dat de uitvoerende partij doen. Dit hangt van de situatie af.

Energy Service Company (ESCO)

Veel bedrijven besteden het beheer en onderhoud van hun energiemaatregelen uit. Daarnaast is het ook mogelijk de financiering uit te besteden aan één marktpartij. We noemen dat een Energy Service Company (ESCo). ESCo's helpen gebouweigenaren ook te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zoals bij de aanvraag van het energielabel, installatiekeuringen of de aircoregeling. Een sleutelrol hierbij speelt het energieprestatiecontract. Daarin staan de afspraken tussen de ESCo en de opdrachtgever staan. De voordelen daarvan zijn:

 • ESCo's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren.
 • ESCo's nemen de financiering van de aanleg van een installatie op zich.
 • ESCo's komen ook in aanmerking voor subsidies en fiscale regelingen.
 • ESCo's bieden een totaal ontzorgingsconcept aan.

Een EPC uitvoeren

Wilt u als gebouweigenaar of beslisser snel weten of het uitbesteden via een energieprestatiecontract nuttig is? Maak dan gebruik van de online tool: EPC Precheck. 

Aanbesteden van energieprestatiecontracten

In Nederland hebben publieke opdrachtgevers en opdrachtnemende partijen, leveranciers de afgelopen jaren Energieprestatiecontracten (EPC) afgesloten. Het aantal is niet zo groot als we eerder aannamen. Uit twee recente onderzoeken blijkt dat daar diverse oorzaken voor zijn. Zo verschilt de marktontwikkeling voor Energieprestatiecontracten en ESCo’s 2. per onderdeel. Ook is er sprake van een stilstand in vraag en aanbod. Bekijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek onderaan de webpagina.

In het project Impuls EPC werken RVO, PIANOo en Invest-NL samen. Het doel daarvan is om de markt van energieprestatiecontracten te stimuleren.

We hebben gewerkt aan een:

 • Handreiking Aanbesteden Energieprestatiecontracten (download)
 • Model energieprestatiecontract
 • Financieel rekenmodel
 • Stappenplan

Klik op onderstaande link voor het stappenplan en de bijbehorende producten van het project Impuls EPC.

Ga naar het stappenplan EPC.

Gedragscode energieprestatiecontract

EPC-Facilitators

Om tot een goede vraagformulering te komen, kunnen gebouweigenaren de hulp inschakelen van EPC-facilitators. Dit zijn projectfacilitators die tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij (ESCo) een procesmatige (advies)rol vervullen. EPC-facilitators krijgen opdracht op basis van hun kennis en ervaring in de publieke sector. Ze kunnen helpen met:

 • energetische kennis
 • financiële kennis
 • juridische kennis
 • aanbesteding technische kennis

De juiste EPC-facilitator vinden

EPC-facilitators kunnen opdrachtgevers bij het proces begeleiden. Hierbij is onafhankelijkheid zeer belangrijk. Er mogen immers geen conflicterende belangen ontstaan. De opdrachtgever kan onderstaande regels vastleggen in de opdracht voor het adviestraject:

 • De EPC-facilitator mag niet als inschrijver deelnemen aan de betreffende tender.
 • De EPC-facilitator mag niet betrokken zijn bij één van de aanbieders van de betreffende tender.

De opdrachtgever kan wel via een EPC-facilitator om advies en input vragen van de aanbestedende diensten. Zo blijft overleg tussen opdrachtgever en marktpartij transparant. De EPC-facilitator brengt de belangen van beide partijen dus in balans. Gebouweigenaren kunnen een EPC-facilitator zoeken. EPC-facilitators kunnen zich laten registreren met een Eigen Verklaring op de website van het Centraal Register Techniek.

RVO ontwikkelde in het kader van het Europese GuarantEE-programma samen met 14 Europese partners een EPC-facilitatorspool. De kennis en ervaring van de partners gebruiken we voor de ontwikkeling van deze pool. Daarnaast vergroten we de kennis.

Rol van facilitators bij Energy Service Companies

Meer informatie over energieprestatiecontracten?

Bent u tevreden over deze pagina?