Vaststelling aanvragen Fritesaardappeltelers

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2020
Gepubliceerd op:
1 juli 2020

Van 13 juli tot en met 30 november 2020 vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan voor de Tegemoetkoming fritesaardappeltelers. Welke bewijsstukken u daarvoor meestuurt hangt af van de hoogte van uw tegemoetkoming.

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanmelden.

Uw aanvraag voorbereiden

Om de defintieve tegemoetkoming aan te vragen heeft u nodig:

 • eHerkenning niveau 2+ (of hoger);
 • KVK-nummer van uw bedrijf. We bedoelen niet het vestigingsnummer;
 • informatie over de hoeveelheid aardappelen in kilogrammen die u niet kon leveren aan de verwerkende industrie (maar misschien wel aan een andere bestemming);
 • informatie over andere financiële steun, zoals de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Kreeg u voor dezelfde schade financiële steun via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)? U hoeft dit bedrag niet van uw tegemoetkoming af te halen. Meer weten over de voorwaarden voor de NOW? Ga naar UWV.
 • bewijsstukken die u als bijlage meestuurt. Welke bewijsstukken dat zijn, hangt af van de hoogte van de tegemoetkoming die u heeft aangevraagd.
 • informatie over kostenbesparingen door het coronavirus. Hieronder leest u welke kosten meetellen en welke niet.

Kostenbesparingen

De kostenbesparingen die u mee mag tellen zijn de variabele kosten die u minder had. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • kosten voor uitzendkrachten;
 • energiekosten;
 • inkoopkosten voor de teelt of de productie;
 • extra kosten, bijvoorbeeld voor bewatering, bemesting ongediertebestrijding, de groeibodem;
 • kosten voor vervoer naar veilingen en afnemers.

Deze kosten tellen niet mee:

 • kosten voor uw locatie, bijvoorbeeld voor onderhoud;
 • bedrijfskosten, bijvoorbeeld voor uw administratie en opslag.

Bijlagen alle tegemoetkomingen

Bij de vaststelling stuurt u de bijlagen mee die voor uw situatie gelden. Welke bewijsstukken dat zijn, hangt af van de hoogte van de tegemoetkoming die u heeft aangevraagd. U stuurt in elk geval de volgende bijlagen mee.

Niet-geleverde fritesaardappelen

U stuurt documenten mee die laten zien hoeveel fritesaardappelen u niet leverde. Het gaat om levering aan:

 • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten;
 • groothandel (in kleinverpakking);
 • detailhandel (in kleinverpakking).
  Dit zijn (CMR-)vrachtbrieven, weegbonnen en facturen.

Certificaat oogst consumptieaardappelen 2019

U stuurt een certificaat mee dat laat zien dat het gaat om de oogst consumptieaardappelen van 2019 in Nederland. Het gaat om:

 • een VVA-certificaat;
 • een VVAK-certificaat;
 • een GLOBAL G.A.P-certificaat;
 • het Perceelsfiche dat u heeft van CKCert CVBA in België.

Taxatierapport

Soms stuurt u een taxatierapport van een taxateur mee. Een overzicht van officiële taxateurs vindt u op de website van Stichting Verenigd Register van Taxateurs (VRT). U stuurt een taxatierapport mee als:

 • u aardappelen voerde aan uw eigen vee;
 • u aardappelen met eigen vervoer als veevoeder leverde aan een veehouder in de buurt. Voor deze leveringen stuurt u ook een overeenkomst mee die beide partijen hebben ondertekend.

Bijlage tegemoetkoming lager dan € 25.000

U stuurt ook een eigen verklaring mee. Met de eigen verklaring geeft u aan dat u zich aan de regels houdt. En dat u de vaststellingsaanvraag naar waarheid heeft ingevuld. Het formulier waarmee u de verklaring maakt, staat op Tegemoetkoming fritesaardappeltelers op mijn.rvo.nl. 

Heeft u al vaststelling aangevraagd? Dan vult u deze aan met de verklaring om uw aanvraag compleet te maken.

Bijlage tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000

U stuurt ook een derdenverklaring mee. Dat is een verklaring van een deskundige op het gebied van financiële administratie of dienstverlening buiten uw bedrijf. Zoals een:

 • accountant;
 • boekhoud- of administratiekantoor;
 • belastingdeskundige of -advieskantoor;
 • brancheorganisatie.

In alle gevallen is het goed als de deskundige uw bedrijf al kent.

De deskundige bekijkt uw aanvraag. Hij geeft aan dat alle gegevens geloofwaardig zijn. En dat er geen redenen zijn om daaraan te twijfelen. De deskundige mag zelf een verklaring maken. Of hij gebruikt hier een formulier voor. Dit formulier staat op Tegemoetkoming fritesaardappeltelers op mijn.rvo.nl.

Heeft u al vaststelling aangevraagd? Dan vult u deze aan met de derdenverklaring om uw aanvraag compleet te maken.

Bijlage tegemoetkoming hoger dan € 125.000

U stuurt een document mee van een accountant: een verklaring of een rapport van feitelijke bevindingen. U gebruikt de verklaring als u de jaarrekening van uw bedrijf niet hoeft te laten controleren. Wordt de jaarrekening wel verplicht gecontroleerd? Dan stuurt u het rapport van feitelijke bevindingen mee.

De verklaring en het rapport van feitelijke bevindingen staan op Tegemoetkoming fritesaardappeltelers op mijn.rvo.nl.

Vaststelling aanvragen

In dit stappenplan leest u hoe u de vaststelling aanvraagt.
 1. Ga naar Tegemoetkoming fritesaardappeltelers op mijn.rvo.nl. Klik onder Direct regelen op Aanvragen en log in. Onder Nog door u te doen in Mijn overzicht staat een verplichte taak voor u klaar. U klikt op Uitvoeren en komt in het formulier waarmee u de vaststelling aanvraagt.
 2. Beantwoord alle vragen in het formulier. U geeft bijvoorbeeld aan:
 • hoeveel kilogram aardappelen u niet heeft kunnen leveren aan de bestemmingen die genoemd worden;
 • of u een vergoeding krijgt omdat de verwerker een contract heeft opgezegd en hoeveel.
3. Voeg de bewijsstukken toe waar om gevraagd wordt.
4. Onderteken de verklaringen door een vinkje te zetten en klik op Versturen.

Intermediair soms niet gemachtigd voor vaststelling

Heeft u de tegemoetkoming als intermediair voor een ander aangevraagd? U heeft in het aanvraagformulier opgegeven waarvoor u gemachtigd bent. Misschien heeft u hier ingevuld dat u alleen gemachtigd bent voor de aanvraag en niet voor de vaststelling. Dit kunt u nu niet meer veranderen. De aanvrager moet dan zelf vaststelling aanvragen.

Na uw aanvraag

U kreeg al een voorschot. Binnen 8 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag met bijlagen krijgt u de rest. Dit kan langer duren als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Vragen over tegemoetkoming fritesaardappeltelers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?