Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers

Laatst gecontroleerd op:
11 december 2020
Gepubliceerd op:
4 mei 2020

Teelt u fritesaardappelen? En heeft u in de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020 uw producten door de coronamaatregelen niet kunnen verkopen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor telers van consumptie- of fritesaardappelen. Uw bedrijf moet op 12 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U heeft een fysieke vestiging in Nederland en zit niet in faillissement. Ook heeft uw bedrijf geen verzoek gedaan bij de rechtbank om uitstel van betaling.

Budget

U kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de hoeveelheid fritesaardappelen die u nog in voorraad heeft en niet meer verkocht kan worden. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. U krijgt minimaal € 1.000 en maximaal € 150.000.

Hiervoor is € 50 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Als we dit doen, krijgt u hier bericht over.

Voorwaarden

U kunt door de maatregelen tegen het coronavirus uw fritesaardappelen niet leveren. Dat geldt voor de periode van 16 maart tot en met 31 augustus. Het gaat om levering aan:

 • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten;
 • groothandel (in kleinverpakking);
 • detailhandel (in kleinverpakking).

U vraagt alleen een tegemoetkoming aan voor de fritesaardappelen die nog niet eerder zijn verhandeld op de termijnmarkt.

In uw bedrijf:

 • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
 • betaalt u het loon van de werknemers door.
  Dat geldt voor alle contractvormen.

Andere financiële steun

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming, zoals geld van uw verzekering. Ook de vergoeding die u krijgt als de verwerker een contract opzegt, haalt u van de tegemoetkoming af. Steun via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) hoeft u hier niet vanaf te halen. Meer weten over de voorwaarden voor de NOW? Ga naar UWV.

Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

U kreeg al een voorschot. Dit is 30% van de tegemoetkoming. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat wij de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken hebben ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Na uw aanvraag

Wij controleren uw aanvraag achteraf. Uw aanvraag wordt niet goedgekeurd als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 12 maart 2020. Via KVK voeren wij een faillissementscontrole uit. Keuren we uw aanvraag niet goed? Dan kunnen we het voorschot terugvorderen.

Uw aanvraag wijzigen of intrekken

U kunt uw aanvraag nog veranderen of intrekken. Dit doet u vóór u de vaststelling aanvraagt. Wilt u de hoeveelheid aardappelen die u nog in voorraad heeft veranderen? Zorg ervoor dat u dan ook de gegevens in het blok Tegemoetkoming aanpast.

U gaat naar Tegemoetkoming Fritesaardappeltelers en klikt op Beheren om in uw aanvraag te komen. Hier ziet u Optionele taken staan. U kunt nu kiezen voor Wijzigingsverzoek indienen of Verzoek om intrekking indienen. U geeft ook de reden op waarom u uw aanvraag wijzigt of intrekt. Nadat u het verzoek verstuurd heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Vaststelling aanvragen

Na uw aanvraag vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. Dit kan van 13 juli tot en met 30 november. Op Vaststelling aanvragen leest u hoe u dat doet en welke bewijsstukken u meestuurt.

Wetten en regels

De regels en wijzigingen voor  deze regeling vindt u in de Staatscourant:

 • Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19
 • Uitbreiding Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
 • Verlenging Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op Veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

Vragen over de tegemoetkoming?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?