Vaststelling aanvragen Sierteelt en onderdelen Voedingstuinbouw

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2020
Gepubliceerd op:
1 juli 2020

Van 13 juli tot en met 30 november 2020 vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan voor de Sierteelt en onderdelen Voedingstuinbouw. Of u daarvoor bewijsstukken meestuurt hangt af van de hoogte van uw tegemoetkoming.

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanmelden.

Uw aanvraag voorbereiden

Om de definitieve tegemoetkoming aan te vragen heeft u nodig:

 • eHerkenning niveau 2+ (of hoger);
 • KVK-nummer van uw bedrijf. We bedoelen niet het vestigingsnummer;
 • informatie over de omzetschade of lagere brutowinst van de organisatie;
 • informatie over andere financiële steun, zoals de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Kreeg u voor dezelfde schade financiële steun via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)? U hoeft dit bedrag niet van uw tegemoetkoming af te halen. Meer weten over de voorwaarden voor de NOW? Ga naar UWV.
 • bewijsstukken die u als bijlage meestuurt;
 • informatie over kostenbesparingen door het coronavirus. Hieronder leest u welke kosten meetellen en welke niet.

Kostenbesparingen

De kostenbesparingen die u mee mag tellen zijn de variabele kosten die u minder had. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • kosten voor uitzendkrachten;
 • energiekosten;
 • inkoopkosten voor de teelt of de productie;
 • extra kosten, bijvoorbeeld voor bewatering, bemesting ongediertebestrijding, de groeibodem;
 • kosten voor vervoer naar veilingen en afnemers.

Deze kosten tellen niet mee:

 • kosten voor uw locatie, bijvoorbeeld voor onderhoud;
 • bedrijfskosten, bijvoorbeeld voor uw administratie en opslag.

Producenten die leveren aan Royal FloraHolland

Als producent in de sierteeltsector kunt u Royal FloraHolland vragen om een overzicht met uw omzetgegevens. Hierin staat:

 • uw omzet over de periode 12 maart tot en met 11 juni 2020;
 • uw gemiddelde omzet in 2017, 2018, 2019 over de periode van 12 maart tot en met 11 juni.
U stuurt deze gegevens mee met uw vaststellingsaanvraag. En u stuurt een verklaring over uw kostenbesparingen mee.

Bijlage tegemoetkoming lager dan € 25.000

U stuurt een eigen verklaring mee. Door deze verklaring is het niet nodig om bewijsstukken door een accountant te laten opstellen en mee te sturen. Met de eigen verklaring geeft u aan dat u zich aan de regels houdt. En dat u de vaststellingsaanvraag naar waarheid heeft ingevuld. Het formulier waarmee u de verklaring maakt, staat op Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl.

Dit bewijsstuk is later toegevoegd. Heeft u al vaststelling aangevraagd? Dan vult u deze aan met de verklaring om de aanvraag compleet te maken.

Bijlage tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000

U stuurt een derdenverklaring mee. Dat is een verklaring van een deskundige op het gebied van financiële administratie of dienstverlening van buiten uw bedrijf. Zoals een:

 • accountant;
 • boekhoud- of administratiekantoor;
 • belastingdeskundige of -advieskantoor;
 • brancheorganisatie.

In alle gevallen is het goed als de deskundige uw bedrijf al kent.

De deskundige bekijkt uw aanvraag. Hij geeft aan dat alle gegevens geloofwaardig zijn. En dat er geen redenen zijn om daaraan te twijfelen. De deskundige mag zelf een verklaring maken. Of hij gebruikt hier een formulier voor. Dit formulier staat op Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl.

Heeft u al vaststelling aangevraagd? Dan vult u deze aan met de derdenverklaring om uw aanvraag compleet te maken.

Bijlagen tegemoetkoming hoger dan € 125.000

U stuurt een document mee van een accountant: een verklaring of een rapport van feitelijke bevindingen. U gebruikt de verklaring als u de jaarrekening van uw bedrijf niet hoeft te laten controleren. Wordt de jaarrekening wel verplicht gecontroleerd? Dan stuurt u het rapport van feitelijke bevindingen mee.

De verklaring en het rapport van feitelijke bevindingen staan op Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl.

Vaststelling aanvragen

 1. Ga naar Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl. Klik onder Direct regelen op Aanvragen en log in. Onder Nog door u te doen in Mijn overzicht staat een Verplichte taak voor u klaar. U klikt op Uitvoeren en komt in het formulier waarmee u de vaststelling aanvraagt.
 2. Beantwoord alle vragen in het formulier. U geeft bijvoorbeeld aan:
 • hoeveel omzet of brutowinst u uiteindelijk heeft dit jaar in de periode 12 maart tot en met 11 juni;
 • of u andere financiële steun kreeg voor dezelfde schade en hoeveel.
3. Voeg de bewijsstukken toe waar om gevraagd wordt.
4. Onderteken de verklaringen door een vinkje te zetten en klik op Versturen.

Intermediair soms niet gemachtigd voor vaststelling

Heeft u de tegemoetkoming als intermediair voor een ander aangevraagd? U heeft in het aanvraagformulier opgegeven waarvoor u gemachtigd bent. Misschien heeft u hier ingevuld dat u alleen gemachtigd bent voor de aanvraag en niet voor de vaststelling. Dit kunt u nu niet meer veranderen. De aanvrager moet dan zelf vaststelling aanvragen.

Na uw aanvraag

U kreeg al een voorschot. Binnen 8 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag met bijlagen krijgt u de rest. Dit kan langer duren als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Vragen over tegemoetkoming sierteelt / voedingstuinbouw?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?