Gesloten voor aanvragen

Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Gepubliceerd op:
4 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
11 december 2020

Hoort uw bedrijf bij de sierteeltsector of bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw? En heeft uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst door de coronamaatregelen? Dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

De tegemoetkoming is voor ondernemers die werken in de volgende sectoren:

 • Teelt van bloembollen.
 • Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond.
 • Teelt van overige sierplanten in de volle grond.
 • Teelt van perkplanten in de volle grond.
 • Teelt van perkplanten onder glas.
 • Teelt van potplanten onder glas.
 • Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond.
 • Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas.
 • Groothandelaren in de producten van de teelten die hierboven staan.
 • Wegtransporteurs die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren van:
  • bloembollen;
  • sierplanten;
  • perkplanten;
  • potplanten;
  • snijbloemen;
  • heesters;
  • boomkwekerijgewassen.
 • Vermeerderaars van sierplanten, perkplanten en potplanten.
 • Veilingen van sierteeltproducten.
 • Voedingstuinbouw:
  • Telers en groothandelaren. Alleen voor de leveringen aan bedrijven die in KVK staan ingeschreven met een hoofdactiviteit zoals in Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw. En met de code van de Standaard bedrijfsindeling (SBI) die daarbij hoort. Gaat het om leveringen aan een bedrijf in een andere (lid)staat binnen de Europese Economische Ruimte? Dan moet er een andere, unieke code of omschrijving staan. De leveringen zijn in elk geval 60% van uw totale omzet en mogen direct en indirect zijn.

Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw

Omschrijving activiteit SBI-code
Hotel-restaurants 55.10.1
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 55.10.2
Restaurants 56.10.1
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 56.10.2
Eventcatering 56.21
Kantines en contractcatering 56.29
Cafés 56.30
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst) 55.10
Evenementenhallen 90.04.02
Organiseren van congressen en beurzen 82.30
Overige recreatie (rest, geen jachthavens) 93.29.9

Uw bedrijf moet op 12 maart 2020 ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U heeft een fysieke vestiging in Nederland en zit niet in faillissement. Ook heeft uw bedrijf geen verzoek gedaan bij de rechtbank om uitstel van betaling.

Budget

Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw omzetschade. Het gaat om de omzet van de periode 12 maart tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. De omzet bestaat uit de inkomsten die u had door de verkoop van producten. De koper heeft de leveringen al betaald. Voor de omzet van 2020 heeft u de producten al wel geleverd, maar kan de klant ook nog in de post Debiteuren staan.

U berekent het gemiddelde van de 3 vorige jaren. U bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar 30% af. De uitkomst is uw omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag.

Bedrijf uitgebreid?

Heeft u uw bedrijf na 12 maart 2017 uitgebreid met minstens 10% meer teeltoppervlak? U mag de omzetschade berekenen met de gemiddelde omzet per m2. Een rekenvoorbeeld ziet u bij de Veelgestelde vragen.

Heeft u een groothandel?

Als groothandel rekent u niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge. U berekent dan hoeveel lager uw brutowinst is. Dat doet u door de inkoopwaarde van het product af te halen van de omzet.

U kunt een maximum bedrag als tegemoetkoming krijgen. In Tabel 1 Indeling maximale tegemoetkoming ziet u hoeveel dat voor uw bedrijf is.

Tabel 1 Indeling maximale tegemoetkoming

Gemiddelde omzet in de periode van
12 maart - 11 juni in 2017-2018-2019
Maximum bedrag per bedrijf
 
Minder dan € 200.000 € 100.000
€ 200.000 tot € 500.000 € 250.000
€ 500.000 tot € 3 miljoen € 500.000
€ 3 miljoen of meer € 1 miljoen

Er is in totaal € 600 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder. Als we dit doen, krijgt u hier bericht over.

Voorwaarden

U heeft in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

 • in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;
 • een doorlopende productie, maar weinig omzet;
 • producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken;
 • te maken met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet.

In uw bedrijf:

 • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
 • betaalt u het loon van de werknemers door.
  Dat geldt voor alle contractvormen.

Andere financiële steun

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. Steun via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) hoeft u hier niet vanaf te halen. Meer weten over de voorwaarden voor de NOW? Ga naar UWV. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

U kreeg al een voorschot. Dit is de helft van de tegemoetkoming. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat wij de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken hebben ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Na uw aanvraag

Wij controleren uw aanvraag achteraf. Uw aanvraag wordt niet goedgekeurd als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Bij de beoordeling gaan wij uit van de gegevens in het Handelsregister op 12 maart 2020. Via KVK voeren wij een faillissementscontrole uit. Keuren we uw aanvraag niet goed? Dan kunnen we het voorschot terugvorderen.

Uw aanvraag wijzigen of intrekken

U kunt uw aanvraag nog veranderen of intrekken. Dit doet u vóór u de vaststelling aanvraagt. Wilt u de gegevens over uw omzet of de brutowinst veranderen? Zorg ervoor dat u dan ook de gegevens in het blok Tegemoetkoming aanpast.

U gaat naar Tegemoetkoming Sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw en klikt op Beheren om in uw aanvraag te komen. Hier ziet u Optionele taken staan. U kunt nu kiezen voor Wijzigingsverzoek indienen of Verzoek om intrekking indienen. U geeft ook de reden op waarom u uw aanvraag wijzigt of intrekt. Nadat u het verzoek verstuurd heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Vaststelling aanvragen

Na uw aanvraag vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. Dit kan van 13 juli tot en met 30 november. Op Vaststelling aanvragen leest u hoe u dat doet en welke bewijsstukken u meestuurt.

Wetten en regels

De regels en wijzigingen voor  deze regeling vindt u in de Staatscourant:

 • Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19
 • Uitbreiding Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw
 • Verlenging Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op de Veelgestelde vragen. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

Vragen over de tegemoetkoming?

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?