Vastgestelde SBI-codes TVL 1 juni tot en met 30 september 2020

Laatst gecontroleerd op:
25 juli 2023
Gepubliceerd op:
17 november 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten was in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 voor die ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkwam met een van de onderstaande SBI-codes.

De regeling voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 is gesloten.

Let op: de informatie hieronder is alleen van toepassing op de TVL in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.

SBI-codes

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Met welke codes uw bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK is leidend.

Hoofd- en nevenactiviteiten

Veel ondernemingen hebben zowel hoofd- als nevenactiviteiten. Hoe werkte dat bij de TVL? De volgende situaties deden zich voor:

  • Als uw hoofdactiviteit in aanmerking kwam, dan gebruikten we daarvan de SBI-code.
  • Had u meerdere hoofdactiviteiten die in aanmerking kwamen, dan kozen we automatisch de SBI-code die voor u het gunstigste was.
  • Kwam de hoofdactiviteit niet in aanmerking, maar meerdere nevenactiviteiten wel? Dan berekenden we de TVL op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet. Bij een nevenactiviteit werd alleen rekening gehouden met de omzet van die specifieke activiteit.
  • Kwam zowel een hoofdactiviteit als een nevenactiviteit in aanmerking? Dan gold de hoofdregel dat de SBI-code van uw hoofdactiviteit werd gehanteerd. U kon er niet voor kiezen om de SBI-code van een nevenactiviteit te gebruiken.

Percentages gemiddelde aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten van de TVL, gebruikten we branchegegevens van het CBS. In de rubrieken hieronder vindt u per SBI-code het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche.

Overzicht rubrieken

Let op: niet alle (sub)codes/activiteiten in deze rubrieken vallen onder de codes die in aanmerking komen.

Klik op een van de onderstaande rubrieken om te zien welke codes zijn vastgesteld:

Bent u tevreden over deze pagina?