Vistuigen vaste vistuigenvisserij

Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2021
Gepubliceerd op:
8 juni 2021

U mag met sommige vaste vistuigen vissen in de kustwateren en het zeegebied. In dit overzicht ziet u welke vistuigen dit zijn.

Overzicht vaste vistuigen

Hoe zien vistuigen voor vaste vistuigvisserij in kustwateren en zeegebied er uit?

Aalkub

Een aalkub is een kleine fuik zonder vleugels of schutwant. De fuik wordt opengehouden door hoepels en 2 horizontaal geplaatste stokken, met minimaal 2 inkelingen. In de fuik zit soms aas. De fuik wordt vaak in een serie van enkele tientallen tegelijk aan een lijn op de zeebodem verankerd. De diameter van de grootste hoepel is maximaal 0,60 meter.

Ankerkuil

Een ankerkuil is een vistuig dat bestaat uit een trechtervormig net dat is vastgemaakt aan een anker. De kuil heeft soms een inkeling. Het tuig kan worden neergelaten aan één of beide kanten van een geregistreerd vissersvaartuig of in een vaste opstelling. Aan de voorkant wordt de ankerkuil opengehouden door 2 horizontaal bewegende bomen die zijn vastgemaakt aan de onder- en bovenpees. In de achterkant zijn soms hoepels of een kuil vastgemaakt.

Ankerkuilvisserij wordt uitgeoefend vanaf een verankerd geregistreerd vissersvaartuig. De stroming houdt het vistuig open.

Fuik

Een fuik is een vistuig dat bestaat uit een om hoepels of raamwerken gespannen netwerk. De fuik heeft één of meer inkelingen en aan de voorkant soms één of meer vleugels. De fuik wordt met stokken of ankers op de zeebodem verankerd en op de plek gehouden.

Hoekwant

Een hoekwant is een vistuig dat bestaat uit een lijn waar aan de zijlijnen soms haken zijn vastgemaakt. Het vistuig is op de zeebodem verankerd.

Hokfuik of kamer

Een hokfuik of kamer is een samenstel van één of meer fuiken of een open kamer met keel. Tussen de vleugels is over een bepaalde afstand een netwerk (schutwant) aangebracht om de uitwijkkans van vis te verminderen.

Korf

Een korf is een vistuig dat bestaat uit een frame, bekleedt met een geknoopt netwerk of ander materiaal. In de korf zit soms aas en heeftéén of meerdere openingen met inkeling. De korven worden op de zeebodem verankerd en zijn vaak uitgelegd aan lijnen

Kruisnet of totebel

Een kruisnet of totebel is een vistuig dat bestaat uit een raamwerk waarover een net is gespannen. Aan de hoeken van het raam zijn beugels of lijnen schuin aan elkaar vastgemaakt. Op het kruispunt van deze beugels of lijnen is een lijn vastgemaakt. Het net wordt met de lijn verticaal bewogen vanaf een geregistreerd vissersvaartuig of van de vaste wal.

Schietfuik

Een schietfuik bestaat uit 2 fuikjes, die door een schutwant van maximaal 1 meter hoogte aan elkaar verbonden zijn. De grootste hoepel van de fuik heeft een hoogte van maximaal 1 meter en een breedte van maximaal 1,30 meter. Schietfuiken worden met stokken of ankers op de zeebodem verankerd en op de plek gehouden. Soms worden meerdere schietfuiken aan elkaar verbonden tot een reeks.

Staand want

Een staand want is een vistuig dat bestaat uit een bovenpees met drijfvermogen en een verzwaarde onderpees. Tussen boven- en onderpees is netwerk van één of meer wanden vastgemaakt. Het staand want is aan beide kanten op de zeebodem verankerd. Een staand want staat loodrecht op de bodem en gaat niet vooruit door stroming of trekkracht. Het staand want is een passieve vorm van visserij. Valt een water droog, dan ligt een staand want plat op de bodem zodat vogels er niet in verstrikt raken. De lengte wordt gemeten langs de gestrekte bovenpees.

Staande kuil

Een staande kuil is een trechtervormig net dat wordt opengehouden door palen. De palen hebben soms aan de bovenkant drijvers en een verzwaarde onderpees. Het net heeft meestal een keel.

Weer en botnek

Een weer is een V-vormige constructie waarvan de vleuken of vleugels zijn opgebouwd uit tegen elkaar geplaatste takken of palen. Een weer kan ook bestaan uit een constructie van palen en touw of een netwerk waarvan de punt van de V uitkomt in een kom of fuik. De maximale lengte van de vleuken of vleugels is 1000 meter vanaf de kom of fuik.

Een botnet of keerwant die wordt gebruikt in de Waddenzee is zo goed als hetzelfde als een weer. Maar de fuik is vast aanwezig.

Zegen

De zegen of strandzegen is een vistuig dat bestaat uit een bovenpees met drijfvermogen en een verzwaarde onderpees. Tussen boven- en onderpees is een netwerk vastgemaakt met een uitstulping of zak waaraan soms een inkeling zit. De zegen mag maximaal aan één kant op de zeebodem zijn verankerd.

De zegenvisserij gebeurt vanaf het strand, droogvallende platen of een kleine bijboot. Er is altijd iemand actief aanwezig bij en met het vistuig. Het vistuig wordt, soms met hulp van een vaartuig, rondgetrokken door het water. Bij de zegenvisserij moet het geregistreerde vissersvaartuig altijd in de directe omgeving zijn. De lengte wordt gemeten langs de gestrekte bovenpees.

Deze beschrijving geldt niet voor de zwaardere anker- of (Schotse) ringzegens, die niet worden gebruikt in de kustwateren en zeegebied.

Meer weten?

De officiële omschrijvingen leest u na in Definities vistuigen vaste vistuigenvisserij.

Meer weten over vaste vistuigen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?