Vergunning en huurovereenkomst vaste vistuigen

Laatst gecontroleerd op:
15 juli 2021
Gepubliceerd op:
9 juni 2021

U bent beroepsvisser en vist met vaste vistuigen in de kustwateren of het zeegebied. U heeft hiervoor een vergunning of een huurovereenkomst nodig. Wij geven geen nieuwe vergunningen meer uit. U kunt deze wel overdragen.

Voorwaarden vissen met vaste vistuigen

Deze voorwaarden gelden in de kustwateren en het zeegebied:

 • Het net van het tuig is niet gemaakt van metaalgaas. We maken een uitzondering voor de kreeftenkorf.
 • U mag niet vissen met vistuigen die vissen verwonden. Zoals de harpoen, eiger of aalschaar.
 • U mag wel vissen met:
  • hoekwant
  • reep
  • dobber
  • zetangel of fleur
  • hengel
  • spieringtuig

In de kustwateren mag u vistuigen niet zo aanpassen dat vissen moeilijker kunnen ontsnappen.

Vergunningen vaste vistuigen

Wilt u vissen met vaste vistuigen op de vrije gronden? In sommige gebieden heeft u een vergunning nodig. Dit noemen we een standaardvergunning. Ook zijn er plaatsgebonden vergunningen buiten de vrije gronden.

Vergunning overdragen

U mag uw vergunning voor vaste vistuigen in de kustwateren of het zeegebied overdragen aan een andere ondernemer.

Standaardvergunningen

U heeft een standaardvergunning en schriftelijke toestemming nodig op de vrije gronden van de:

 • Waddenzee en het Nederlandse deel van de Eems
 • Oosterschelde
 • Westerschelde en de Voordelta

Met deze vergunning mag u deze vistuigen gebruiken:

 • schietfuik
 • kub
 • korf
 • ankerkuil
 • weer (in de Waddenzee en de Eems)
 • hoekwant (in de Waddenzee en de Eems)

Vergunningen voor zegen of staand want

Vist u met een zegen of staand want? U heeft hiervoor een extra vergunning nodig op de vrije gronden van de:

 • Oosterschelde
 • Westerschelde en Voordelta
 • de Waddenzee

Op uw vergunning voor deze vistuigen staat waar u mag vissen. U mag deze vergunning overdragen. Maar alleen als de nieuwe eigenaar een standaardvergunning heeft voor hetzelfde gebied.

Plaatsgebonden vergunningen

Wilt u buiten de vrije gronden vissen met vaste vistuigen? U heeft een vergunning nodig voor deze wateren:

 • de havens van IJmuiden
 • het Europoortgebied
 • het Nederlandse deel van de Eems
 • visvakken van de Westerschelde

Op uw vergunning staat waar en met welke vistuigen u mag vissen.

Huurovereenkomst vaste visvakken

Vist u met een vast vistuig op een visvak? U heeft dan geen vergunning voor vaste vistuigen nodig, maar wel een huurovereenkomst voor het visvak. De vaste vistuigen die u mag gebruiken, verschillen per visvak. In de huurovereenkomst vindt u welke vaste vistuigen u mag gebruiken.

Dit geldt niet voor visvakken in de Westerschelde. Daarvoor heeft u een vergunning nodig.

Huurovereenkomst overdragen

U kunt uw hele huurovereenkomst overdragen naar een andere ondernemer. U mag ook een paar visvakken van uw huurovereenkomst overdragen.

Waar kan ik een vast visvak huren?

Wij verhuren vaste visvakken in:

 • de Waddenzee
 • de Oosterschelde
 • de Voordelta
 • het Europoortgebied

Vergunning Vaste visvakken derden

In de kustwateren kunt u een visvak huren van een andere verhuurder dan de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld van een gemeente of provincie. We noemen dit een vast visvak derden. Wilt u hierop vissen met vaste vistuigen? Dan heeft u een Vergunning Vaste visvakken derden nodig. Deze vraagt u bij ons aan door een e-mail te sturen naar vr@rvo.nl. Stuur een kopie van de huurovereenkomst met de verhuurder mee met uw aanvraag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verschillende soorten vaste vistuigen in de kustwateren en het zeegebied? Op Overzicht vistuigen vaste vistuigenvisserij leest u hier meer over. Op Overzicht zee-, kust- en binnenwateren vindt u een kaart met de verschillende gebieden.

Vragen over vissen met vaste vistuigen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?