Verblijfsvergunning voor essentieel start-up personeel

Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022
Gepubliceerd op:
3 juni 2021

Heeft u een innovatieve en schaalbare start-up, en wilt u internationaal talent aantrekken maar zijn de voorwaarden te streng? De verblijfsregeling ‘Essentieel start-up personeel’ geeft u vanaf 1 juni 2021 de mogelijkheid om eenvoudiger buitenlandse werknemers met een specifieke hoogwaardige expertise aan te nemen en te binden.

Deze nieuwe verblijfsregeling is gebaseerd op een medewerkersparticipatie van 1% in de start-up onderneming. Met deze vorm van belonen sluit de nieuwe regeling aan bij de beloningsstructuren die gangbaar zijn binnen het start-up ecosysteem. De verblijfsregeling is onderdeel van een pilot die 4 jaar loopt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de verblijfsvergunning essentieel start-up personeel zijn: De werknemer gaat werken in loondienst bij een startend, innovatief en schaalbare onderneming.

  • Er werken maximaal 15 werknemers bij deze onderneming.
  • Maximaal 5 buitenlandse werknemers van de start-up krijgen een verblijfsvergunning essentieel start-up personeel.
  • De werknemer krijgt een salaris dat minimaal gelijk is aan het verlaagde salariscriterium voor kennismigranten.
  • De werknemer krijgt een medewerkersparticipatie, in de vorm van aandelen, certificaten of (virtuele) opties gelijk aan minimaal 1% van het kapitaal in de start-up onderneming.

Aanvragen

De start-up of gemachtigde van de start-up vraagt de verblijfsvergunning aan bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de website van de IND.

Wie beoordeelt uw aanvraag?

Voor de beoordeling van de aanvraag vraagt de IND advies aan RVO over:
  1. Het innovatieve karakter, de schaalbaarheid, de financiering en de financiële continuïteit van de onderneming;
  2. De rol die het aan te trekken personeelslid gaat vervullen binnen de onderneming;
  3. De structurering van de medewerkersparticipatie.
Een positief advies van RVO is noodzakelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. De IND beoordeelt de financiële middelen.

Meer weten?

Raadpleeg de geldende wet- en regelgeving: Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, 2021 nr 27584

 

Vragen over Verblijfsvergunning start-up personeel?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?