Verblijfsvergunning voor buitenlandse start-ups

Laatst gecontroleerd op:
5 oktober 2023
Gepubliceerd op:
15 januari 2022

Bent u een ambitieuze starter van buiten de Europese Unie en heeft u plannen om in Nederland een innovatieve onderneming te starten? De regeling Verblijfsvergunning voor buitenlandse start-ups geeft u de kans om een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland aan te vragen. Deze verblijfsvergunning geeft u 1 jaar de tijd om in Nederland uw onderneming te starten.

Start-ups worden in Nederland volop ondersteund bij het uitgroeien tot succesvolle ondernemingen. Dat is goed voor de ondernemer, maar ook voor de werkgelegenheid en de economie.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van deze regeling geldt een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat u samenwerkt met een betrouwbare begeleider (facilitator) in Nederland. Lees meer over de voorwaarden.

Actieplan Ambitieus Ondernemerschap

Het kabinet wil ambitieuze ondernemers en start-up ondernemers helpen om snel door te groeien. Met het actieplan Ambitieus Ondernemerschap geeft het kabinet ruimte aan starters en ondernemers met groeiambities. Het is belangrijk dat zij betere toegang krijgen tot kapitaal, kennis, vernieuwing, elkaar en de wereldmarkt.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning als 'start-up' indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook een gemachtigde kan dit voor u doen. Lees meer over de aanvraagprocedure.

Doorstromen naar Zelfstandigenregeling

Na 1 jaar kunt u uw vergunning verlengen op grond van de regeling voor zelfstandig ondernemers. Lees meer over doorstromen naar de Zelfstandigenregeling.

Meer weten?

Raadpleeg de geldende wet- en regelgeving:

  • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2014 nr. 450

    Besluit van 19 november 2014 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de introductie van een grondslag voor toelating van startende buitenlandse ondernemers en het afschaffen van de meldplicht voor kort verblijf van vreemdelingen van buiten de Europese Unie.
  • Bijlage 8b bij het Voorschrift vreemdelingen

    Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nummer 593764, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeëndertigste wijziging), bijlage 8b (Beoordeling van de deskundige begeleider / Beoordeling van de startende ondernemer).
  • Doorstromen naar Zelfstandigenregeling
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?