Doorstromen naar Zelfstandigenregeling

Laatst gecontroleerd op:
14 februari 2022
Gepubliceerd op:
19 januari 2022

Sinds 1 januari 2016 kunt u als innovatieve start-up voor de verlenging van uw verblijfsvergunning via een speciale regeling doorstromen naar de Zelfstandigenregeling.

Hierbij moet u voldoen aan de normale voorwaarden die horen bij de zelfstandigenregeling. Een overzicht van deze voorwaarden vindt u op de website van de IND. Het verlengen van de verblijfsvergunning op grond van de start-upregeling is niet mogelijk.

Deze doorstroommogelijkheid is bekend gemaakt in de Staatscourant.

Voorwaarden

Als u als startende ondernemer wilt doorstromen naar de Zelfstandigenregeling, moet u in het bezit zijn van:

  • een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.30, zesde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000
  • een verklaring van de facilitator waaruit blijkt dat hij/zij, in minimaal 3 maanden, het begeleidingstraject positief heeft afgelegd.

Daarmee maakt u het aannemelijk dat u voldoende persoonlijke ervaring heeft ontwikkeld en een voldoende levensvatbare onderneming heeft. De verklaring van de facilitator staat gelijk aan ten minste de minimale score voor persoonlijke ervaring, ondernemersplan en toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Download hieronder een model Declaration facilitator Selfemployed after startup visa (pdf) voor een schriftelijke verklaring van de facilitator.

Vragen over Doorstromen naar Zelfstandigenregeling?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?