Voorwaarden Verblijfsvergunning voor buitenlandse start-ups

Gepubliceerd op:
19 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Als ambitieuze startende ondernemer van buiten de Europese Unie kunt u gebruik maken van de regeling Verblijfsvergunning voor buitenlandse start-ups. U vraagt een tijdelijke verblijfsvergunning aan, die maximaal 1 jaar geldig is. In dat jaar krijgt u de gelegenheid om een onderneming te starten op basis van een innovatief product of innovatieve dienst.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deze voorwaarden zijn:

  1. U moet samenwerken met een betrouwbare en deskundige begeleider (facilitator).
  2. Uw product of dienst is innovatief.
  3. U heeft een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen.
  4. U én de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
  5. Er zijn voldoende financiële middelen) om in Nederland te kunnen wonen en leven.

Meer over deze voorwaarden leest u op de pagina Toelichting voorwaarden Verblijfsvergunning voor buitenlandse start-ups.

Uw aanvraag voor de verblijfsvergunning dient u in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont.

Vragen over Verblijfsvergunning start-ups?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?