Toelichting voorwaarden Verblijfsvergunning buitenlandse start-ups

Gepubliceerd op:
19 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
15 februari 2022

Om in aanmerking te komen voor de regeling Verblijfsvergunning voor buitenlandse start-ups moet u aan 5 voorwaarden voldoen.

Een toelichting op deze voorwaarden leest u hieronder.

1. Facilitator

Eén van de voorwaarden voor de verblijfsvergunning is dat u samenwerkt met een betrouwbare begeleider: een facilitator. Deze samenwerking moet zijn vastgelegd in een (ondertekende) overeenkomst tussen u en de facilitator.

De facilitator biedt u een pakket op maat aan, afhankelijk van de begeleiding die u nodig heeft. Hij/zij kan bijvoorbeeld helpen met de bedrijfsvoering, marketing, onderzoek doen en het zoeken naar investeerders voor het opzetten van de innovatieve onderneming.

Voorwaarden facilitator

Iedere organisatie, die voldoet aan de criteria kan zich kwalificeren. De facilitator:

 • moet ervaring hebben met het begeleiden van innovatieve start-ups;
 • moet financieel gezond zijn;
 • mag in ieder geval niet in surseance of faillissement verkeren en geen negatief eigen vermogen hebben;
 • mag geen meerderheidsbelang in de startende onderneming hebben;
 • mag tot slot geen familie (tot en met de derde graad; kind, ouder, grootouder, oom/tante) zijn van de startende ondernemer.

Erkende facilitators

Op onze Engelse informatiepagina vindt u de lijst met erkende facilitators in het kader van de "Aanvraag voor het verblijfsdoel 'arbeid als zelfstandige' in een start-up (vreemdeling)". Deze lijst is niet definitief. Ook andere organisaties die aan de gestelde eisen voldoen, kunnen zich kwalificeren.

2. Innovatief product/innovatieve dienst

Als startende ondernemer moet u een innovatief product of innovatieve dienst hebben. Dit is het geval als minstens 1 van de onderstaande 3 aspecten aanwezig is:

 1. Het product of de dienst is nieuw voor Nederland.
 2. Er is sprake van nieuwe technologie bij productie, distributie, marketing.
 3. Er is sprake van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze.

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld (niet uitputtend):

 • Activiteiten die samenhangen met het Topsectorenbeleid
 • Zelf ontwikkelde nieuwe producten of diensten
 • Originele aanpak energiebesparing
 • Originele aanpak duurzaamheidsproblematiek
 • Slimme en creatieve aanpassingen of combinaties voor sector overschrijdende toepassingen
 • Nieuwe product-marktcombinaties
 • Creatieve of vernieuwende marktbenadering
 • Sociale innovatie
 • Introductie Maatschappelijk verantwoord ondernemen

3. Stappenplan

U moet concrete activiteiten ondernemen om van idee tot bedrijf te komen. De overheid wil van tevoren weten welke activiteiten dat zijn. U stelt hiervoor een stappenplan op met de volgende informatie:

 • De organisatie. U moet als startende ondernemer een actieve rol in de organisatie hebben. Dit betekent dat u niet alleen aandeelhouder of financier bent. In het stappenplan staat ten minste:
  • de inrichting van de organisatie
  • de rollen en taken
  • de rechtsvorm
  • het personeel
  • het doel van de onderneming
 • Een omschrijving van het beoogde innovatieve product of dienst
 • Een omschrijving van de planning en activiteiten die horen bij het opzetten van de onderneming

4. Inschrijving Kamer van Koophandel

U moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Uit de inschrijving moet blijken dat u zeggenschap in de startende onderneming heeft. Dit is van belang om beslissingen over de toekomstige onderneming te kunnen nemen.

De facilitator moet ook een KvK-nummer hebben. Het overleggen van het uittreksel is niet nodig, het KvK-nummer is voldoende. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland controleert de inschrijving in het Handelsregister.

5. Voldoende financiële middelen

Een andere voorwaarde is dat u genoeg geld (inkomen) heeft om in Nederland te kunnen wonen, leven en uw bedrijf op te zetten. U mag geen beroep doen op publieke middelen zoals bijstandsuitkeringen.

Er zijn verschillende manieren waarop u kunt bewijzen dat er genoeg middelen zijn:

 • U bewijst met een bankafschrift dat u voldoende geld op uw rekening heeft staan. De hoogte van het bedrag dat beschikbaar moet zijn is 70% van het normbedrag Wet Minimumloon voor alleenstaanden. De normbedragen inkomenseis vindt u op de website van de IND.
 • Een ander (rechts)persoon, bijvoorbeeld de facilitator, mag het verblijf financieren door geld (middelen) beschikbaar te stellen aan de startende ondernemer. Het bedrag moet voor uw gehele verblijf (maximaal 1 jaar) beschikbaar zijn.

Vragen over Verblijfsvergunning start-ups?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?