Verduurzaming onderwijsgebouwen - primair en voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op:
4 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

De onderwijssector biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun panden te renoveren naar frisse en toekomstbestendige gebouwen. De informatie op deze pagina helpt hierbij.

Week van het economieonderwijs

Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en is betaalbaar. Bij primair en voortgezet onderwijs spelen schoolbesturen en de gemeenten een belangrijke rol in deze verduurzaming.

Kijk hier voor verduurzaming onderwijsgebouwen mbo, hbo en wo.

Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen

In de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen beschrijven de PO-raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wat er moet gebeuren om de duurzaamheidsambities te realiseren.

Bekijk de sectorale routekaart (pdf)

Ruimte-OK: kennis en ondersteuning

Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt het primair en voortgezet onderwijs bij het verduurzamen van vastgoed. Vanuit de programma’s Scholen op koers naar 2030 en Scholen besparen energie voorziet Ruimte-OK gemeenten en schoolbesturen van advies, informatie en praktijkverhalen. Ruimte-OK neemt ook deel aan het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed.

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Programma van Eisen Frisse Scholen

Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. U kunt bouw- en ontwerpkosten besparen door uw eisen in een vroeg stadium te bepalen. Deze versie is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021. Download het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021 hieronder.

Met het PvE Frisse Scholen 2021 kunt u:

  • een ambitieprofiel voor energie en binnenmilieu vaststellen;
  • eisen opnemen voor het ontwerp en het bestek;
  • offertes voor bouwopdrachten opstellen en bouwopdrachten verstrekken;
  • de uitvoering controleren en het eindresultaat toetsen;
  • eisen stellen aan monitoring en beheer en onderhoud.

Frisse Scholen Ambitiewijzer

Door de Ambitiewijzer in te vullen krijgt u een overzicht van de eisen uit het PvE die voor uw school het meest relevant zijn. De Ambitiewijzer begint met een paar vragen over uw ambities voor een energiezuinig, gezond en comfortabel schoolgebouw. De samenvatting is per eis als pdf te downloaden en dient als hulpmiddel tijdens het ontwerp- en bouwproces van de nieuwbouw of verbouw van de school.

Vul de Frisse Scholen Ambitiewijzer in

Frisse Scholen Proceshandleiding

De proceshandleiding verduidelijkt hoe u het PvE kunt gebruiken in elke fase van het bouw- en ontwerpproces. Per fase krijgt u relevante tips waar u als opdrachtgever voordeel uit kunt halen. Verder leest u bij de ontwerpfase welke tekortkomingen veel voorkomen. Bij de bouwfase vindt u relevante aandachtspunten. U downloadt de pdf van de proceshandleiding hieronder.

Frisse Scholen Scorekaart

Als opdrachtgever moet u tijdens het ontwerp- en bouwproces de (tussen)resultaten toetsen. Na de bouw controleert u of alles echt werkt zoals afgesproken. Hiervoor is de Frisse Scholen Scorekaart (Excel) ontwikkeld. Deze scorekaart vult u het beste in samen met een deskundig en/of onafhankelijk adviseur. De scorekaart downloadt u hieronder.

Beslisboom verduurzaming scholen PO en VO

De Beslisboom verduurzaming scholen helpt schoolbesturen bij het kiezen van de beste aanpak voor het verduurzamen van schoolgebouwen. De Beslisboom geeft een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over uit- en aanbestedingsprocedures.

Ga naar de Beslisboom verduurzaming scholen PO en VO

Verduurzaming utiliteitsbouw

Voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw vindt u veel informatie en tools op onze website. Bijvoorbeeld financieringstips, besparingsmogelijkheden en informatie over wet- en regelgeving.

Kijk hiervoor op onze pagina Verduurzaming utiliteitsbouw.

Meer informatie en voorbeelden

Meer weten over de verduurzaming van gebouwen?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?