Van split incentive naar shared incentive: succesvolle voorbeeldprojecten

Gepubliceerd op:
24 mei 2022

Investeringen in verduurzaming en de daaruit voortkomende voordelen zijn vaak niet gelijk verdeeld tussen betrokken partijen zoals eigenaar en huurder. Hierdoor zijn investeringsbeslissingen moeizaam.

Maar het kan ook anders. Lees over de voorbeeldprojecten van organisaties die succesvol de samenwerking zijn aangegaan. Laat u inspireren om de split incentive (verschillende motieven) op te lossen en verduurzaam de gebouwde omgeving samen verder met shared incentives (gezamenlijke motieven).

De voorbeelden gaan over commercieel vastgoed en over maatschappelijk vastgoed zoals een theater/wijkcentrum en een gemeentelijk kringloopcentrum.

Download

Bent u tevreden over deze pagina?