Toetsingskader financiële businesscase Warmte uitwisselingsprojecten

Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2021
Gepubliceerd op:
1 juni 2015

Warmte die vrijkomt bij industriële productieprocessen verdwijnt vaak in de lucht en het oppervlaktewater. Bedrijven en organisaties onderzoeken dit op verschillende plekken in Nederland.

Ze kijken hoe ze deze industriële restwarmte beter gebruiken door warmte uit te wisselen.

Handreiking voor gebiedsgerichte warmte-uitwisseling

De 'Handreiking voor gebiedsgerichte warmteuitwisseling' biedt een procesaanpak, met hulpmiddelen, tips en voorbeelden van succesvolle initiatiefnemers. De handreiking voert daartoe 6 essentiële instrumenten op. Succesvolle projecten laten zien dat ze die instrumenten in onderlinge samenhang kunnen gebruiken in besluiten. De ontwikkelingstijd van dit soort projecten kost vaak meer jaren. Elk besluit moet precies zijn en steunen op de creatie van zekerheden. Dat is essentieel voor een gestage vooruitgang.

Praktijk

De praktijk laat zien dat kansrijke projecten op enig moment op zoek gaan naar vormen van financiering. Ook uit de financiële wereld is de wens om goede duurzame projecten tot ontwikkeling te brengen. De dialoog tussen vraag en aanbod komt moeilijk van de grond. Vooral omdat er onbegrip is over elkaars voorwaarden en uitgangspunten.
 
Veel projecten lopen in die zoektocht naar financiering of financiële partner dan ook vast. Projecten blijken 'het huis' vaak onvoldoende op orde te hebben. Dit uit zich vaak op een vergevorderd moment in het proces, zoals bij de invulling van het financieringsvraagstuk. Het gevolg is dat projecten zich dan opnieuw gaan herstructureren, omdat financiers onvoldoende kunnen oordelen over de financiële risico’s. Daarmee ontbreekt een onderbouwd oordeel over kansrijke en verantwoorde verdere realisatie.

Toetsingskader

Er is een toetsingskader voor dat projecten helpt. Het geeft begrip in de onderdelen die nodig zijn om een financiële beoordeling uit te voeren. Dat moet op zo'n manier sturend zijn in de vraagstelling dat projecten zichzelf structureren. Het toetsingskader 'financiële businesscase Warmte uitwisselingsprojecten' vindt u via de download hieronder.

Vragen over verduurzaming warmtevoorziening?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?