Warmteopslag

Gepubliceerd op:
20 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2021

Wilt u warmte opslaan om op een later moment te gebruiken? Bij een duurzame invulling van de warmtevraag mag uw aandacht voor warmteopslag niet ontbreken. Het is een belangrijk hulpmiddel om flexibel om te gaan met vraag en aanbod van warmte.

Warmteopslag is nodig omdat de vraag naar warmte meestal niet gelijk loopt met het opwekken van warmte. Dat is bijvoorbeeld zo bij een zonneboiler. Met warmtenetten werkt het systeem efficiënter. Bij warmtekoudeopslag slaat u warmte of koude op voor een seizoen.

Warmteopslag in water

Warmteopslag in water is een bewezen techniek. In veel situaties werkt dat goed. Zoals bij een zonneboiler, warmtepompboiler en warmtenetten. De warmte wordt opgeslagen in een buffervat. Dit is al heel lang een standaardtechniek. Toch zijn er nog een paar verbeteringen mogelijk. Zoals betere isolatie en het behouden van de thermische gelaagdheid in het opslagvat.

Warmteopslag in de bodem

Met warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem slaat u overtollige warmte in de bodem op. Op een ander moment kunt u dat weer gebruiken voor verwarming. Vaak gebeurt dit in combinatie met een warmtepomp. Vooral voor kantoren of glastuinbouw kan deze oplossing goed werken.

Toekomstige ontwikkelingen

Een uitdaging voor de toekomst is om de warmteopslag compacter te maken. Daardoor wordt de opslag voor een langere periode (seizoensopslag) eenvoudiger en interessanter. Op dit moment worden de mogelijkheden voor thermochemische opslag onderzocht. Warmte slaan we dan niet op in water, maar in een chemische reactie. We doen dit door los van elkaar opgeslagen materialen in de winter bij elkaar te brengen. Denk bijvoorbeeld aan water en zout. Daarmee maken we warmte. Dit onderzoek bevindt zich nog in een experimentele fase.

Vragen over Warmteopslag?

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?