Vergunningsaanvraag voor laagvliegroutes 10 en VO

Gepubliceerd op:
23 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
8 maart 2022

Het ministerie van Defensie vroeg een vergunning aan voor laagvliegroutes 10 en VO, volgens de Wet natuurbescherming (Wnb). Zijn activiteiten kunnen invloed hebben op de 2 Natura 2000-gebieden, Engbertdijksvenen en Brabantse Wal. De minister voor Natuur en Stikstof heeft besloten om de vergunningsaanvraag af te wijzen. Volgens haar is er geen vergunning nodig voor de laagvliegroutes. 

De minister maakte hierover een ontwerpbesluit bekend. U kon uw zienswijze doorgeven van 9 maart tot en met 19 april 2022. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen. De minister heeft het ontwerpbesluit daarom omgezet in een definitief besluit. De inhoud hiervan blijft hetzelfde.

Om welke laagvliegroutes gaat het?

Op de kaart ziet u laagvliegroutes 10 en VO. Het gaat om de licht- en donkergroene routes op de kaart. De blauwe route (10A) wordt niet meer gebruikt.

Besluiten bekijken

In het definitieve besluit over de vergunningsaanvraag leest u de beslissing van de minister. Ook vindt u hier het ontwerpbesluit en alle bijlagen die bij de besluiten horen. De inhoud van de besluiten blijft hetzelfde. 

Definitief besluit vergunningsaanvraag laagvliegroutes 10 en VO (pdf)

Reageren op definitief besluit

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Als belanghebbende kunt u hiertegen in beroep gaan. Bent u geen belanghebbende? Dan kunt u in beroep gaan als u op tijd een zienswijze heeft doorgegeven. Verschilt het definitieve besluit inhoudelijk van het ontwerpbesluit? Dan kunt ook in beroep gaan als u geen belanghebbende bent en geen zienswijze heeft doorgegeven.

Meer weten?

Wij begrijpen dat u misschien vragen heeft over de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). Wij hebben de veelgestelde vragen over UOV-trajecten voor u verzameld. U vindt deze op Veelgestelde vragen over UOV-trajecten Wet natuurbescherming.

Vragen over zienswijze UOV?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?