Volg innovatie

Laatst gecontroleerd op:
5 januari 2024
Gepubliceerd op:
21 februari 2012

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil waarborgen dat uitgaven aan innovatie inzichtelijk en toegankelijk zijn. Daarom heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de website volginnovatie.nl opgesteld. Daarop kunt u zien welke bedrijven door het ministerie van EKZ financieel ondersteund zijn.

De informatie op deze site geeft antwoord op de vragen: Waar gaat geld voor innovatie naar toe en wat is er bereikt?

Ga direct naar de database 'Ondersteunde projecten door RVO'.

Wilt u anderen inspireren met uw innovatieproject? Geef dit aan ons door via het contactformulier. Meld in het veld Vragen/opmerkingen dat het om Volg innovatie gaat.

De informatie op de pagina's over en in de database van Volg innovatie is niet uitputtend. Het is geen vervanging voor officiële evaluaties en verantwoordingsrapportages van RVO en het ministerie van EZK.

Zoeken naar innovatieprojecten

U kunt op verschillende manieren zoeken naar innovatieprojecten.

Wilt u informatie laten wijzigingen of toevoegen in de database? Dit geeft u door via ons contactformulier. Meld in het veld Vragen/opmerkingen dat het om Volg innovatie gaat, om welk project het gaat en welke wijziging u wenst.

Resultaten

Op de website van Bedrijvenbeleid in beeld vindt u voor verschillende financieringsinstrumenten informatie over de belangrijkste resultaten van het instrument en diverse feiten en cijfers.

Wilt u meer weten over het bedrijvenbeleid? Kijk dan op Bedrijvenbeleid in beeld. Naast de jaarlijkse monitoringsrapportage en de kwartaalcijfers financieringsinstrumentarium zijn hier ook evaluaties van beleidsinstrumenten en achtergronddocumenten over het bedrijvenbeleid te vinden.

Praktijkverhalen en films

Nieuwsgierig welke ervaring andere ondernemers hebben opgedaan? Van veel lopende of afgeronde innovatieprojecten zijn praktijkverhalen en korte films gemaakt om u te inspireren.

Ben u benieuwd naar Europese projecten? De Innovation Radar biedt inzicht in inspirerende resultaten van onderzoeksprojecten die door de EU zijn ondersteund.
Op de website Europa om de hoek vindt u (innovatieve) projecten die gefinancierd zijn met Europese Structuur- en Investeringsfondsen.

Bent u tevreden over deze pagina?